FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/12623 - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező bölcsődei, gyermekvédelmi intézményi és javítóintézeti pedagógusok bérrendezéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/12618 - A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról - Szabó Sándor (MSZP)
T/12615 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12612 - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/12591 - A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/12590 - Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12588 - A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/12574 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP)
T/12555 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - Dr. Varga László (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Kiss László (MSZP)
T/12532 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Kósa Lajos (Fidesz)2016.10.18.:Dr. Vas Imre (Fidesz)
T/12481 - Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/12477 - Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról - Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Horváth László (Fidesz)2016.10.19.:Törő Gábor (Fidesz), Dr. Kovács József (Fidesz), Dr. Bene Ildikó (Fidesz), Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Révész Máriusz (Fidesz), Demeter Zoltán (Fidesz), Dr. Molnár Ágnes (Fidesz), Dr. Zombor Gábor (Fidesz), Dr. Vinnai Győző (Fidesz), Kucsák László (Fidesz), Simon Róbert Balázs (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP)
T/12475 - A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12465 - Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről - Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12459 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/12458 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - kormány (miniszterelnök)
T/12386 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek védelme érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/12371 - A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12370 - A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/12369 - Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/12368 - Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/12367 - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12366 - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/12365 - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/12349 - Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a pedagógusok illetményrendezése diszkriminációmentes lebonyolításához szükséges módosításáról - Ikotity István (LMP)
T/12348 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről - Költségvetési bizottság
T/12339 - Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról - Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Halász János (Fidesz)2016.10.04.:Kucsák László (Fidesz)
T/12292 - A járművezetők számára biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörülmények feltételeinek megteremtéséről - Gúr Nándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP)
T/12291 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a gyermekvédelem megerősítéséhez szükséges források megteremtésének biztosítása érdekében történő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/12284 - A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/12273 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról - Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/12234 - A közigazgatási perrendtartásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/12233 - Az általános közigazgatási rendtartásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/12231 - A "Földet a gazdáknak!" Programról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12230 - A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/12179 - A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/12174 - Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/12173 - Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/12157 - A titkosított közpénzkezelés felszámolása érdekében az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról - Lukács Zoltán (MSZP)2016.10.18.:Korózs Lajos (MSZP)
T/12141 - A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról - Szabó Timea (független)
T/12140 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Szabó Timea (független)
T/12139 - A korrupcióellenes ügyészségről - Szabó Timea (független)
T/12070 - A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik)
T/12069 - Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/12067 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Gyopáros Alpár (Fidesz)2016.09.22.:Dr. Vejkey Imre (KDNP)2016.10.20.:Dr. Vas Imre (Fidesz)
T/12066 - A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról - Cseresnyés Péter (Fidesz), Vigh László (Fidesz)2016.09.26.:Dunai Mónika (Fidesz)
T/11991 - A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról - Gyurcsány Ferenc (független), Varju László (független), Dr. Vadai Ágnes (független)
T/11911 - A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról - Dr. Oláh Lajos (független)
T/11901 - A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/11900 - A polgári perrendtartásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/11855 - A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról - Szabó Szabolcs (független)
T/11851 - Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP)2016.09.30.:Dr. Szakács László (MSZP)2016.10.20.:Burány Sándor (MSZP)
T/11847 - A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/11846 - Az üzemanyagárak indokolatlan áremelésének megakadályozása érdekében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP)2016.09.30.:Dr. Szakács László (MSZP)
T/11836 - Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz)2016.09.05.:Dr. Vejkey Imre (KDNP)2016.09.12.:Földi László (KDNP)
T/11821 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Szabó Timea (független)
T/11776 - A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítési tilalmának kimondásához szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/11762 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/11721 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésérének korlátozására irányuló módosításáról - Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/11708 - Az Országos Mentőszolgálat megfelelő működéséhez szükséges törvénymódosításokról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)2016.09.30.:Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11699 - A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2016.09.30.:Dr. Szakács László (MSZP)
T/11693 - A külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról - Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/11685 - Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről - Szabó Szabolcs (független)
T/11665 - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges módosításáról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11654 - A gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez szükséges törvénymódosításokról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11611 - A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11610 - Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11372 - A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/11328 - A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/11326 - Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11321 - Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/11281 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/11278 - A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - Szilágyi György (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/11245 - Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról - Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/11158 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Varju László (független)
T/11055 - A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról - Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/11024 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Dr. Schiffer András (LMP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
T/10903 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/10832 - A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.:Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2016-10-22 23:30:03