FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/8875 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a természeti és épített környezet fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8840 - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/8838 - A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/8829 - A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról - Németh Szilárd István (Fidesz)
T/8761 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8750 - A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/8674 - A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/8673 - Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/8595 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezéseinek az életvitelszerű közterületi tartózkodás dekriminalizálása érdekében szükséges hatályon kívül helyezéséről - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8580 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Szabó Timea (független)
T/8568 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Kiss László (MSZP)
T/8563 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8562 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8554 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/8551 - A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/8549 - A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (honvédelmi miniszter)
T/8539 - A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a magyarországi éhezés felszámolásáról - Szabó Timea (független)
T/8527 - Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP)
T/8488 - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP)
T/8487 - A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/8485 - Egyes törvényeknek az igazságosabb közteherviselés érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/8371 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP)
T/8356 - A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény közpénzből működő, klasszikus magánbanki hitelezést nem folytató hitelintézetek működésének átláthatósága érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8349 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Gyurcsány Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független), Dr. Oláh Lajos (független)
T/8344 - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8342 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést biztosító cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/8341 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/8340 - A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról - Dr. Schiffer András (LMP)
T/8338 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8289 - A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások befagyasztásához szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8286 - Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének biztosítása érdekében történő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8202 - A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek a fiatal munkavállalók védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8197 - A központosított illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Gúr Nándor (MSZP)
T/8131 - Egyes törvényeknek a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Kiss László (MSZP), Tukacs István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP)
T/8130 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8129 - Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8125 - Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról - Vona Gábor (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7824 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorizmus elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)2015.11.25.:Demeter Márta (MSZP)
T/7752 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/7675 - Egyes törvényeknek a 2010/18/EU irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező megosztásához szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/7497 - A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2015.12.07.:Sallai R. Benedek (LMP)
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.:Vigh László (Fidesz)
T/5003 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról - Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/4761 - A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/4586 - A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/148 - A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról - Szijjártó Péter (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2016-02-11 01:00:01