belépés
  

PartnereinkFigyelő

 

A figyelő beállításához be kell jelenkezni!

 

A törvényjavaslatok listájának figyelése azt jelenti, hogy a rendszer figyeli, érkezik-e új törvényjavaslat. Ez az opció nem figyeli a beérkező nem önálló indítványokat, azoknak a figyelését egyesével lehet megadni a listából választva.

Az egyes törvényjavaslatokat kiválasztva azt figyeltethetjük, hogy annak az adott törvényjavaslatnak az állapotában bekövetkezik-e változás, vagy ahhoz a törvényjavaslathoz érkezik-e nem önálló indítvány (pl. módosító javaslat). A rendszer itt azt is figyeli, hogy ahhoz az adott törvényjavaslathoz már benyújtott nem önálló indítványok bármelyik adata módosul-e.

Jelenleg legfeljebb négy figyelést lehet kezdeményezni. A beállítást bármikor lehet módosítani.

Változás esetén a rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikus tájékoztatást küld.

-- a figyelő jelenleg teszt üzemmódban üzemel --

A törvényjavaslatok listájának figyelése
T/14056 - A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításárólkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/14055 - Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetésérőlkormány(külügyminiszter)
T/14054 - A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetésérőlkormány(külügyminiszter)
T/14050 - Az egyoldalú szerződésmódosítások megszüntetése érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXVII. törvény módosításárólZ. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/14043 - A devizahitelesek védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításárólZ. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/14042 - A hitelválság által érintett személyek helyzetének rendezése érdekében szükséges egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólZ. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/14017 - A képviselői vagyongyarapodás átláthatósága és hatékony ellenőrzése érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításárólDr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/13965 - A bértartozások felszámolási eljárásban történő érvényesítésének egyes kérdéseirőlSzabó Rebeka (független)
T/13883 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításárólIvády Gábor (független), Dr. Szili Katalin (független)
T/13872 - Az európai zászló és európai lobogó országgyűlési használatárólJávor Benedek (független), Szilágyi Péter (független)
T/13870 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekébenIvády Gábor (független), Dr. Szili Katalin (független)
T/13860 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításárólkormány(közigazgatási és igazságügyi miniszter)
T/13859 - Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetésérőlkormány(közigazgatási és igazságügyi miniszter)
T/13843 - A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény felmondásárólDr. Schiffer András (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ertsey Katalin (LMP)
T/13792 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. számú törvény módosításárólDr. Dorosz Dávid (független)
T/13781 - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény módosításárólScheiring Gábor (független), Szabó Timea (független)
T/13729 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény módosításárólSzilágyi Péter (független)
T/13715 - Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításárólDr. Szili Katalin (független), Ivády Gábor (független)
T/13685 - Az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából való kizárásához szükséges törvénymódosításokrólDr. Schiffer András (LMP) 2014.02.05.: Vágó Gábor (LMP)
T/13679 - A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességérőlOsztolykán Ágnes (LMP)
T/13677 - A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításárólVolner János (Jobbik)
T/13649 - A közérdekű üzem működését megzavaró színesfém lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásárólBoldog István (Fidesz)
T/13566 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításárólDr. Budai Gyula (Fidesz)
T/13550 - A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításrólDr. Oláh Lajos (független)
T/13495 - A pártok részére nyújtott állami források visszafizetésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményekrőlVona Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/13244 - A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításárólDr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
T/13238 - Egyes törvényeknek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését elősegítő módosításárólSzabó Timea (független), Szabó Rebeka (független), Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
T/13035 - Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításárólMentelmi bizottság
T/12643 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításárólFirtl Mátyás (KDNP), Ivanics Ferenc (Fidesz), Gyopáros Alpár (Fidesz), Dr. Nagy István (Fidesz), Kara Ákos (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz)
T/12141 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozásával összefüggő átmeneti rendelkezésekrőlKósa Lajos (Fidesz) 2013.09.23.: Spaller Endre (KDNP)
T/11760 - A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításárólBús Balázs (KDNP)
T/10263 - Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításárólDr. Aradszki András (KDNP)
T/9964 - A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításárólDr. Stágel Bence (KDNP)
T/9314 - A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításárólDr. Oláh Lajos (független)
T/8946 - Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításárólLukács Zoltán (MSZP), Dr. Szekeres Imre (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP) 2012.11.19.: Dr. Józsa István (MSZP), Tóbiás József (MSZP)
T/7442 - A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításárólKósa Lajos (Fidesz)
T/7287 - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításárólLázár János (Fidesz) 2012.06.14.: Csizi Péter (Fidesz)
T/6813 - A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításárólBús Balázs (KDNP), Pálffy István (KDNP)
T/6425 - A külföldiek termőföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekében szükséges törvények módosításárólMagyar Zoltán (Jobbik), Varga Géza (Jobbik)
T/6415 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításárólSzilágyi György (Jobbik)
T/6363 - Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításárólDr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP), Pálffy István (KDNP)
T/6052 - A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításárólDr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/5211 - A közösségi közlekedés finanszírozásával összefüggő egyes törvények módosításárólRogán Antal (Fidesz), Bagdy Gábor (KDNP), Dr. György István (Fidesz) 2011.12.09.: Dr. Láng Zsolt (Fidesz) 2011.12.12.: Németh Zoltán (Fidesz)
T/4860 - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításárólkormány(belügyminiszter)
T/4771 - A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításárólKósa Lajos (Fidesz), Borkai Zsolt (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz), Habis László (KDNP)
T/4699 - A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításárólRogán Antal (Fidesz)
T/3549 - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosításárólGazdasági bizottság
T/3130 - A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításárólVarga László (KDNP)
T/3039 - A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításárólMichl József (KDNP)
T/2678 - Egyes közjogi méltóságok múltjának átláthatóságárólDr. Molnár Csaba (MSZP), Gyurcsány Ferenc (MSZP)
T/2225 - Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. LVI. törvény módosításárólDr. Molnár Csaba (MSZP)
T/2160 - Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításárólSzilágyi György (Jobbik)
T/2138 - A közbeszerzési, valamint az állammal kötött egyéb magánjogi szerződések végrehajtására kötött alvállalkozói és közreműködői szerződések nyilvánosságát elősegítő törvénymódosításokrólDr. Schiffer András (LMP)
T/1956 - A munkavállalók szabad vasárnapjának biztosításához szükséges egyes törvények módosításárólHarrach Péter (KDNP), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Rubovszky György (KDNP)
T/1928 - A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosításárólScheiring Gábor (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/1833 - A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény módosításárólNémeth Zsolt (Jobbik)
T/1769 - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosításárólDr. Gyenes Géza (Jobbik)
T/1602 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításárólIvády Gábor (független)
T/1324 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításárólTóbiás József (MSZP)
T/1213 - Egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításárólDr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
T/893 - A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjárólBödecs Barna (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik), Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Samu Tamás Gergő (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Németh Zsolt (Jobbik), Ferenczi Gábor (Jobbik)
T/587 - A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításárólKorondi Miklós (Jobbik)
T/574 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításárólKarácsony Gergely (LMP)
T/400 - A közcélú adományozás általános forgalmi adó-mentésségére vonatkozó szabályok pontosítása érdekében szükséges törvénymódosításokrólGöndör István (MSZP), Dr. Rubovszky György (KDNP)
T/352 - Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetésérőlkormány(földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter)
T/30 - A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításárólKarácsony Gergely (LMP)


 

A figyelő beállításához be kell jelenkezni!