FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/15778 - A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról - Kósa Lajos (Fidesz)
T/15777 - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról - Gazdasági bizottság
T/15776 - A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról - Farkas Sándor (Fidesz)
T/15761 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.05.22.: Dr. Hiller István (MSZP)
T/15760 - A tisztességes eljárás európai uniós követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról - Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/15721 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/15675 - Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/15655 - A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvénynek az állami kitüntetések visszavonhatóságához szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/15642 - A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15607 - A kannabisz legalizálásáról - Fodor Gábor (független)
T/15596 - Egyes törvényeknek a gyermekek védelméhez szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/15578 - A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15559 - Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/15558 - Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról - Kósa Lajos (Fidesz), Harrach Péter (KDNP)2017.05.11.: Dr. Czomba Sándor (Fidesz)2017.05.11.: Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
T/15557 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról - Balla György (Fidesz), Kucsák László (Fidesz)
T/15556 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/15555 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/15554 - A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15553 - A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15552 - Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15551 - Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15550 - Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15535 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról - Magyarországi nemzetiségek bizottsága
T/15530 - Egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról - Demeter Márta (független)
T/15521 - Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/15482 - Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/15431 - A nyugellátás igénybevétele melletti munkavégzés lehetőségének megteremtéséről - Sneider Tamás (Jobbik)
T/15429 - Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15428 - Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15427 - A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15422 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról - Vona Gábor (Jobbik), Volner János (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Egyed Zsolt (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Szávay István (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/15403 - Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/15381 - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15380 - A Büntető Törvénykönyv módosításáról a csalás kegyeletsértő jelleggel elkövetett bűncselekményének szigorúbb büntetése érdekében - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/15379 - Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15378 - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15377 - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15376 - Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15375 - A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15374 - Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/15373 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/15372 - Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/15371 - Az ügyvédi tevékenységről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/15369 - Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15368 - Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15367 - Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15366 - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/15363 - A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP)2017.04.28.: Bencsik János (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/15362 - Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/15361 - A választottbíráskodásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/15347 - A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/15338 - Energetikai tárgyú törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15329 - A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról - Halász János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz)2017.04.27.: Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
T/15099 - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek a védőnők bérrendezéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.04.21.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/15058 - Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15057 - A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/15054 - A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/15053 - Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/15042 - A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről - Demeter Márta (független)
T/14983 - A letelepedési kötvények megszüntetéséről, lejáratkor való visszafizetésének felfüggesztéséről - Szabó Timea (független)
T/14982 - A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról - Fodor Gábor (független)
T/14967 - A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról - Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz)2017.04.13.: Dr. Vitányi István (Fidesz)
T/14751 - A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/14743 - A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
T/14733 - Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról - Ikotity István (LMP)2017.04.10.: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/14725 - Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.: Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.: Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Józsa István (MSZP)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.: Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.: Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/14426 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/14373 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/14365 - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek az összeférhetetlenség pontos meghatározása és a közpénzek védelme érdekében történő, a verseny tisztaságát eredményező módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/14320 - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a döntéshozók és családtagjaik vagyonszerzését korlátozó módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/14312 - Átláthatatlan tulajdonosi hátterű tanúsító szervezetek közpénzből való finanszírozásának megszüntetéséhez szükséges egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.04.11.: Dr. Szakács László (MSZP)
T/14304 - A vadászat korlátozásáról és Budapest területén a vadászat megtiltásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról - Szabó Timea (független)
T/14287 - Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/14286 - A honosítási okiratok személyi azonosítóval történő visszaélések kiküszöböléséről szóló törvény - Szabó Timea (független)
T/14234 - A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról - Fodor Gábor (független)
T/14119 - Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/13972 - A büntetőeljárásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/13947 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Szabó Timea (független)
T/13946 - A korrupcióellenes ügyészségről - Szabó Timea (független)
T/13945 - A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról - Szabó Timea (független)
T/13890 - Az OLAF Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságának biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)2017.02.15.: Tóth Csaba (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Kiss László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tukacs István (MSZP)
T/13877 - Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.02.23.: Dr. Szakács László (MSZP)
T/13866 - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a korrupció elkerülése érdekében történő, az átláthatóságot eredményező módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/13843 - A brókerbotrányok károsultjainak teljes kártalanítása érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról - Dr. Szakács László (MSZP)
T/13842 - A brókerbotrányok áldozatainak kártalanítása fedezetének rendkívüli biztosításáról - Dr. Szakács László (MSZP)
T/13810 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a munkavállalói véleménynyilvánítás védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/13783 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a köztársasági elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében - Vona Gábor (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/13752 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik)
T/13733 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása az orvosbérek emeléséről - Szabó Timea (független)
T/13618 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a véradás ösztönzésének erősítéséről - Szabó Timea (független)
T/13613 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a szociális tűzifaprogram kibővítéséről - Szabó Timea (független)
T/13578 - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/13559 - A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/13558 - Politikusok és politikai vezetők sportvezetői tisztséggel való összeférhetetlenségéről - Szabó Timea (független)
T/13327 - Egyes törvényeknek a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon védelmében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/13312 - Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/13311 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról az állatkínzók állattartástól történő eltiltásának bevezetése érdekében - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/13300 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/13262 - A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Teleki László (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13261 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13260 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13259 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében egyes törvényeknek a politikai elit álláshalmozásának, mint a korrupció egyik megnyilvánulási formájának felszámolása érdekében szükséges módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
T/13192 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a nemzeti vagyon védelme érdekében - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/13190 - A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/13182 - A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges egyes büntetőjogi szabályozások módosításáról - Bana Tibor (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/13065 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP)
T/13006 - Az 1956-os forradalom 60. és a 2006-os forradalmi események 10. évfordulója alkalmából történő közkegyelem gyakorlásáról - Sneider Tamás (Jobbik)2016.11.22.: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
T/13004 - Egyes törvényeknek a kiemelt közéleti jelentőségű digitális tartalmak elérhetőségét biztosító módosításáról - Ikotity István (LMP)
T/12999 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Szabó Timea (független)
T/12920 - Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Völner Pál (Fidesz)
T/12615 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12588 - A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/12366 - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.: Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-05-23 16:30:04