belépés
  

PartnereinkFigyelő

 

A figyelő beállításához be kell jelenkezni!

 

A törvényjavaslatok listájának figyelése (legfelső pipa) azt jelenti, hogy a rendszer figyeli, érkezik-e új törvényjavaslat. Ez alatt - az egyes törvényjavaslatokat kiválasztva - azt figyeltethetjük, hogy annak az adott törvényjavaslatnak az állapotában bekövetkezik-e változás, vagy ahhoz a törvényjavaslathoz érkezik-e nem önálló indítvány (pl. módosító javaslat). A rendszer itt azt is figyeli, hogy ahhoz az adott törvényjavaslathoz már benyújtott nem önálló indítványok bármelyik adata módosul-e.

Jelenleg legfeljebb négy figyelést lehet kezdeményezni. A beállítást bármikor lehet módosítani.

Változás esetén a rendszer a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikus tájékoztatást küld.

A törvényjavaslatok listájának figyelése
T/1856 - Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetésérőlkormány(nemzeti fejlesztési miniszter)
T/1841 - A részvételi demokrácia érvényesülése érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításaTóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Tukacs István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP)
T/1821 - Országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatárólVona Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/1803 - A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításárólLázár János (Fidesz)
T/1794 - Magyarország 2015. évi központi költségvetésérőlkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/1793 - A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításárólDr. Schiffer András (LMP)
T/1768 - A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációrólkormány(Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/1767 - Az egyes jogállási törvények módosításárólkormány(igazságügyi miniszter)
T/1762 - Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételérőlkormány(igazságügyi miniszter)
T/1761 - Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrőlkormány(belügyminiszter)
T/1760 - A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrőlkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/1756 - A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvénynek a környezetvédelmi társadalmi szervezetek hazai forrásból történő támogatásához szükséges módosításárólIkotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Schiffer András (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/1709 - A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításárólkormány(belügyminiszter)
T/1708 - Az európai területi társulásrólkormány(külgazdasági és külügyminiszter)
T/1707 - A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításárólkormány(igazságügyi miniszter)
T/1706 - A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításárólkormány(nemzeti fejlesztési miniszter)
T/1705 - Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításárólkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/1700 - Az egyes közhatalmi tisztséget betöltőkkel szembeni beutazási tilalom nyilvánosságra hozatalához szükséges törvénymódosításrólSzelényi Zsuzsanna (független)
T/1577 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésérőlKöltségvetési bizottság
T/1563 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek az egyablakos önkormányzati ügyintézés bevezetésével összefüggő módosításárólSallai R. Benedek (LMP)
T/1560 - A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek az önkormányzati lakásvagyon hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításárólHegedűs Lorántné (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/1559 - Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításárólDr. Schiffer András (LMP)
T/1548 - A luxus-úszómedencéket terhelő adórólNovák Előd (Jobbik)
T/1508 - A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a munkavállalók védelmét szolgáló módosításárólDr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/1471 - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény intézményvezetői pályázatokkal összefüggő módosításárólIkotity István (LMP)
T/1427 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításárólCsöbör Katalin (Fidesz)
T/1408 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a gyermekek hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításárólVágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
T/1397 - A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításárólSneider Tamás (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/1338 - Egyes törvényeknek a szexuális bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépést lehetővé tevő módosításárólIkotity István (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/1328 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításárólDr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz)
T/1315 - A mezőgazdasági üzemek jogállásárólVona Gábor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Kepli Lajos (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/1276 - A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításárólSchmuck Erzsébet (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/1228 - A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvénynek a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről, valamint az ezek elleni küzdelemről szóló Isztambuli Egyezménnyel összefüggő módosításárólDr. Szél Bernadett (LMP)
T/1168 - A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításárólRogán Antal (Fidesz)
T/1143 - A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásárólkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/1125 - A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetésérőlkormány(nemzeti fejlesztési miniszter)
T/1106 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a bérleti díj után fizetendő adó csökkentése érdekében szükséges módosításárólDr. Staudt Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/852 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításárólVarju László (független)
T/804 - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításárólkormány(nemzetgazdasági miniszter)
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításárólIgazságügyi bizottság
T/776 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításárólVarju László (független)
T/526 - A kiskertek használati jogának további biztosítása érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításárólDr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP) 2014.07.04.: Harangozó Gábor István (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP)
T/506 - A nők esélyegyenlőségét szolgáló törvénymódosításrólDr. Oláh Lajos (független)
T/485 - Az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonságának hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokrólDr. Schiffer András (LMP)
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításárólDr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/444 - Egyes törvényeknek a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését közvetlenül veszélyeztető sporttevékenységek tilalmával kapcsolatos módosításárólDr. Schiffer András (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP) 2014.06.30.: Ikotity István (LMP)
T/443 - A közpénzből finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges törvénymódosításokrólDr. Schiffer András (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/442 - A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességérőlIkotity István (LMP)
T/418 - A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. módosításárólGyurcsány Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független)
T/386 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kistelepülési polgármesterek méltányosabb díjazása érdekében történő módosításárólIkotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/385 - A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek az osztatlan közös tulajdonú földek használói érdekében szükséges módosításárólSallai R. Benedek (LMP)
T/312 - Az árfolyamrés tisztességtelenségének orvoslásához szükséges egyes törvénymódosításokrólSzabó Timea (független)
T/310 - A fogyasztó és pénzügyi intézmény között létrejött deviza alapú kölcsönszerződésben alkalmazott különnemű árfolyamkikötés érvénytelenségével kapcsolatosan egyes törvények módosításárólDr. Schiffer András (LMP) 2014.06.17.: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/244 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásárólKöltségvetési bizottság
T/218 - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénynek a miskolci társasházak, lakásszövetkezetek konszolidációja érdekében való módosításárólGúr Nándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
T/179 - A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításárólSzabó Timea (független), Kónya Péter (független)
T/148 - A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításárólSzijjártó Péter (Fidesz)
T/137 - A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításárólZ. Kárpát Dániel (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/133 - Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításárólDr. Schiffer András (LMP)
T/126 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításárólBalczó Zoltán (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/124 - A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokrólBajnai Gordon (független), Kónya Péter (független), Szabó Timea (független), Szabó Szabolcs (független)
T/122 - Az állambiztonsági múlt nyilvánosságának garanciáiról szólóBajnai Gordon (független), Kónya Péter (független), Szabó Timea (független), Szabó Szabolcs (független)
T/120 - A természetes személyek adósságrendezési eljárási szabályairólMesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), Dr. Botka László (MSZP), Kiss László (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Tukacs István (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tóth Csaba (MSZP) 2014.05.27.: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/117 - Az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólMesterházy Attila (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), Dr. Botka László (MSZP), Kiss László (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Szabó Sándor (MSZP) 2014.05.27.: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/115 - A nők politikai és gazdasági részvételének erősítésérőlSzabó Timea (független)
T/58 - Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításárólkormány(közigazgatási és igazságügyi miniszter)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításárólkormány(közigazgatási és igazságügyi miniszter)


 

A figyelő beállításához be kell jelenkezni!