FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/14686 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/14684 - A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/14683 - Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/14682 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/14681 - A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/14680 - Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/14679 - Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/14663 - A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/14662 - A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/14661 - A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/14660 - A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról - Jakab István (Fidesz), Győrffy Balázs (Fidesz)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.:Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.:Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.:Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.:Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.:Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.:Dr. Józsa István (MSZP)
T/14463 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/14462 - Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/14461 - Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.:Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.:Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.:Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.:Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/14434 - Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról - Mirkóczki Ádám (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Szávay István (Jobbik)
T/14426 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/14373 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/14365 - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek az összeférhetetlenség pontos meghatározása és a közpénzek védelme érdekében történő, a verseny tisztaságát eredményező módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/14327 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)2017.03.27.:Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/14320 - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a döntéshozók és családtagjaik vagyonszerzését korlátozó módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/14312 - Átláthatatlan tulajdonosi hátterű tanúsító szervezetek közpénzből való finanszírozásának megszüntetéséhez szükséges egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/14304 - A vadászat korlátozásáról és Budapest területén a vadászat megtiltásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról - Szabó Timea (független)
T/14287 - Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/14286 - A honosítási okiratok személyi azonosítóval történő visszaélések kiküszöböléséről szóló törvény - Szabó Timea (független)
T/14241 - Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/14237 - A nemzetközi magánjogról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/14234 - A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról - Fodor Gábor (független)
T/14232 - Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/14185 - A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Vona Gábor (Jobbik), Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Pintér Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/14119 - Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/13972 - A büntetőeljárásról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/13947 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Szabó Timea (független)
T/13946 - A korrupcióellenes ügyészségről - Szabó Timea (független)
T/13945 - A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról - Szabó Timea (független)
T/13890 - Az OLAF Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságának biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)2017.02.15.:Tóth Csaba (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Kiss László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tukacs István (MSZP)
T/13877 - Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.02.23.:Dr. Szakács László (MSZP)
T/13866 - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a korrupció elkerülése érdekében történő, az átláthatóságot eredményező módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/13843 - A brókerbotrányok károsultjainak teljes kártalanítása érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról - Dr. Szakács László (MSZP)
T/13842 - A brókerbotrányok áldozatainak kártalanítása fedezetének rendkívüli biztosításáról - Dr. Szakács László (MSZP)
T/13810 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a munkavállalói véleménynyilvánítás védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/13783 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a köztársasági elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében - Vona Gábor (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/13752 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik)
T/13733 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása az orvosbérek emeléséről - Szabó Timea (független)
T/13618 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a véradás ösztönzésének erősítéséről - Szabó Timea (független)
T/13613 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a szociális tűzifaprogram kibővítéséről - Szabó Timea (független)
T/13578 - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/13559 - A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/13558 - Politikusok és politikai vezetők sportvezetői tisztséggel való összeférhetetlenségéről - Szabó Timea (független)
T/13327 - Egyes törvényeknek a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon védelmében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/13312 - Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/13311 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról az állatkínzók állattartástól történő eltiltásának bevezetése érdekében - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/13300 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/13262 - A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Teleki László (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13261 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13260 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/13259 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében egyes törvényeknek a politikai elit álláshalmozásának, mint a korrupció egyik megnyilvánulási formájának felszámolása érdekében szükséges módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Teleki László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Tukacs István (MSZP), Kiss László (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
T/13192 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása a nemzeti vagyon védelme érdekében - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/13190 - A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/13182 - A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges egyes büntetőjogi szabályozások módosításáról - Bana Tibor (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/13065 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP)
T/13006 - Az 1956-os forradalom 60. és a 2006-os forradalmi események 10. évfordulója alkalmából történő közkegyelem gyakorlásáról - Sneider Tamás (Jobbik)2016.11.22.:Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
T/13004 - Egyes törvényeknek a kiemelt közéleti jelentőségű digitális tartalmak elérhetőségét biztosító módosításáról - Ikotity István (LMP)
T/12999 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Szabó Timea (független)
T/12920 - Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Völner Pál (Fidesz)
T/12615 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/12588 - A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/12366 - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.:Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-03-30 06:30:02