FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/16862 - A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosításáról - Dúró Dóra (Jobbik)
T/16829 - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról - Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/16818 - A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/16800 - Btk módosítás - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/16794 - A sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosításokról - Szilágyi György (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik)
T/16761 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/16758 - A hiteladósok kilakoltatásának felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/16750 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)2017.07.28.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/16620 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok pályázati keretének megemeléséről - Szabó Timea (független)
T/16275 - A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/16203 - A végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből történő levonás mérsékléséről - Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/16202 - Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/16198 - Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/16168 - Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
T/16155 - A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők átláthatóságáról - Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/16031 - Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/16024 - A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatban - Kepli Lajos (Jobbik)
T/15992 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/15987 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15979 - Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz gyógyászati használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15926 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a mentődolgozók bérrendezéséről - Szabó Timea (független)
T/15917 - A fogyatékossággal élők méltó bérezéséről - Szabó Timea (független)
T/15896 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a hivatalos és közmegbízatást betöltő személyek fokozott büntetőjogi felelősségének megteremtése érdekében - Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
T/15866 - Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/15837 - A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénynek a nyugdíjemelés mértékével történő szolgálati nyugdíjként való folyósításához szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/15813 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/15721 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/15535 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról - Magyarországi nemzetiségek bizottsága
T/15373 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/15363 - A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP)2017.04.28.: Bencsik János (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.: Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.: Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Józsa István (MSZP)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.: Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.: Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.: Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-08-24 08:30:02