FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/17957 - A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról - Balog Zoltán (Fidesz)2017.10.20.: Soltész Miklós (KDNP)
T/17956 - A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/17898 - A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés megerősítésével, valamint a titkos információgyűjtéssel és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról - Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/17885 - Az országgyűlési képviselők választásáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Fodor Gábor (független), Szabó Szabolcs (független), Szabó Timea (független)
T/17873 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)
T/17872 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről - Költségvetési bizottság
T/17821 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Dr. Szél Bernadett (LMP), Demeter Márta (LMP)
T/17817 - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/17787 - Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről - Dr. Rétvári Bence (KDNP)2017.10.16.: Hollik István (KDNP)2017.10.18.: Dr. Zombor Gábor (Fidesz)2017.10.18.: Dr. Bene Ildikó (Fidesz)2017.10.18.: Dr. Kovács József (Fidesz)2017.10.18.: Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
T/17786 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/17784 - A Wac³aw Fe³czak Alapítványról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/17783 - A Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/17782 - Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/17781 - A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/17780 - Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/17779 - Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/17778 - A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/17776 - A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról - Varga Mihály (Fidesz)2017.10.11.: Cseresnyés Péter (Fidesz)
T/17772 - Egyes törvényeknek a december 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17683 - Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/17614 - Az oktatás terén az elmúlt nyolc évben okozott kormányzati károk haladéktalan orvoslása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/17578 - A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/17572 - A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/17571 - A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/17566 - Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/17565 - Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/17564 - A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/17563 - Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/17562 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról - Kucsák László (Fidesz), Balla György (Fidesz)
T/17558 - Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról - Bencsik János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz)2017.09.27.: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/17458 - A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/17440 - A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításáról, az ingatlanárverések során a becsérték és forgalmi érték között tapasztalható eltérések orvoslására - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/17406 - A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról - Szabó Szabolcs (független)
T/17396 - Egyes törvényeknek a lakáshitel adósok védelmében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/17361 - A Római-part árvízvédelmének partmenti mobilgát építése nélküli megoldása érdekében az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17354 - A köztisztviselői illetményalap növelése érdekében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/17332 - Politikai vezetők kormányzati tisztségükön kívüli összeférhetetlen jövedelemszerzésük megszüntetése céljából a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17317 - A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)2017.09.25.: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/17267 - A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz)2017.09.15.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.09.25.: Dr. Vitányi István (Fidesz)
T/17237 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/17159 - A családi pótlék emelése valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetése érdekében szükséges törvénymódosításról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/17153 - A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/17143 - Egyes törvényeknek az indokolatlan szexuális tartalmú hirdetések tiltásához szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/16829 - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról - Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.09.25.: Harangozó Gábor István (MSZP)
T/16794 - A sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosításokról - Szilágyi György (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik)
T/16761 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.09.25.: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/16758 - A hiteladósok kilakoltatásának felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/16750 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)2017.07.28.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/16620 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok pályázati keretének megemeléséről - Szabó Timea (független)
T/16203 - A végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből történő levonás mérsékléséről - Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/16202 - Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/16198 - Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.09.25.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/16168 - Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)2017.10.16.: Horváth László (Fidesz)
T/16155 - A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők átláthatóságáról - Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/16031 - Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/16024 - A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatban - Kepli Lajos (Jobbik)
T/15987 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15979 - Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz gyógyászati használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15926 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a mentődolgozók bérrendezéséről - Szabó Timea (független)
T/15917 - A fogyatékossággal élők méltó bérezéséről - Szabó Timea (független)
T/15896 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a hivatalos és közmegbízatást betöltő személyek fokozott büntetőjogi felelősségének megteremtése érdekében - Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
T/15837 - A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénynek a nyugdíjemelés mértékével történő szolgálati nyugdíjként való folyósításához szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/15813 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/15721 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/15535 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról - Magyarországi nemzetiségek bizottsága
T/15373 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/15363 - A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP)2017.04.28.: Bencsik János (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.: Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.: Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Józsa István (MSZP)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.: Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.: Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.: Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-10-20 16:00:02