FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/18816 - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - Font Sándor (Fidesz), B. Nagy László (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Dankó Béla (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Földi László (KDNP), Győrffy Balázs (Fidesz), Jakab István (Fidesz), L. Simon László (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz), Pócs János (Fidesz), Simonka György (Fidesz), Varga Gábor (Fidesz), Dr. Salacz László (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)
T/18783 - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/18782 - A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18781 - A nyugdíjak 13. havi külön juttatással történő kiegészítése érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Tukacs István (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
T/18780 - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kibővítése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/18643 - A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/18642 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/18632 - Egyes törvényeknek a dolgozói szegénység elleni küzdelem érdekében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18607 - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény intézményvezetői pályázatokkal összefüggő módosításáról - Ikotity István (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.12.05.: Demeter Márta (LMP)
T/18605 - A Nemzeti Pedagógus Kar tagságának önkéntességéről - Ikotity István (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.12.05.: Demeter Márta (LMP)
T/18567 - Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/18566 - A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról - Halász János (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)2017.11.30.: Dunai Mónika (Fidesz)
T/18565 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Hende Csaba (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz)2017.12.06.: Dr. Vas Imre (Fidesz)
T/18564 - A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról - Kovács Sándor (Fidesz)2017.12.04.: Manninger Jenő (Fidesz)2017.12.06.: Hadházy Sándor (Fidesz)
T/18544 - Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról - kormány (honvédelmi miniszter)
T/18539 - Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról - Balla György (Fidesz), Kucsák László (Fidesz)
T/18537 - A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18533 - A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiterjesztéséről - Nyitrai Zsolt (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/18531 - A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról - Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz)2017.12.06.: Dr. Vas Imre (Fidesz)
T/18530 - Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról - Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
T/18380 - A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról - Dúró Dóra (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/18378 - A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/18367 - A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénynek az adósságcsapdába került családok hatékonyabb megsegítéséhez szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18343 - A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazatának titkosságával összefüggő törvénymódosításokról - Kész Zoltán (független)
T/18320 - A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/18319 - Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról - kormány (emberi erőforrások minisztere)
T/18318 - Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18317 - A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/18316 - A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/18315 - Az üzleti titok védelméről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/18313 - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról - kormány (földművelésügyi miniszter)
T/18311 - Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18310 - A váltójogi szabályokról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/18309 - Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/18305 - A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18297 - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról - Magyarországi nemzetiségek bizottsága
T/18296 - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról - Magyarországi nemzetiségek bizottsága
T/18279 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási moratórium megújításához szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18153 - Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Demeter Márta (LMP)2017.11.07.: Ikotity István (LMP)2017.11.07.: Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.11.07.: Sallai R. Benedek (LMP)2017.11.07.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18152 - A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18148 - A megszűnéssel fenyegetett magyarországi hospice-ellátás megmentése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)2017.11.14.: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/18145 - A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/18094 - A gyermekek fokozottabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/18093 - Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi 2012. C. törvény módosításáról - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/18063 - A deviza és a deviza-alapú követelésekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/18051 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/18050 - Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP)
T/18049 - A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP)
T/18000 - A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/17997 - A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/17970 - Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvénynek a Római-part védelmében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)2017.11.13.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/17898 - A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés megerősítésével, valamint a titkos információgyűjtéssel és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról - Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/17885 - Az országgyűlési képviselők választásáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Fodor Gábor (független), Szabó Szabolcs (független), Szabó Timea (független)
T/17873 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)
T/17821 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Dr. Szél Bernadett (LMP), Demeter Márta (LMP)
T/17817 - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/17772 - Egyes törvényeknek a december 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17614 - Az oktatás terén az elmúlt nyolc évben okozott kormányzati károk haladéktalan orvoslása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/17440 - A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításáról, az ingatlanárverések során a becsérték és forgalmi érték között tapasztalható eltérések orvoslására - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/17406 - A korrupció elleni hatékonyabb fellépéshez szükséges egyes törvénymódosításokról - Szabó Szabolcs (független)
T/17396 - Egyes törvényeknek a lakáshitel adósok védelmében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/17361 - A Római-part árvízvédelmének partmenti mobilgát építése nélküli megoldása érdekében az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17354 - A köztisztviselői illetményalap növelése érdekében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/17332 - Politikai vezetők kormányzati tisztségükön kívüli összeférhetetlen jövedelemszerzésük megszüntetése céljából a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/17317 - A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)2017.09.25.: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/17267 - A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz)2017.09.15.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.09.25.: Dr. Vitányi István (Fidesz)
T/17237 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/17159 - A családi pótlék emelése valamint az iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetése érdekében szükséges törvénymódosításról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/17153 - A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/17143 - Egyes törvényeknek az indokolatlan szexuális tartalmú hirdetések tiltásához szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/16829 - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról - Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.09.25.: Harangozó Gábor István (MSZP)
T/16794 - A sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges törvénymódosításokról - Szilágyi György (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik)
T/16761 - A Lex CEU eltörléséről - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)2017.09.25.: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/16758 - A hiteladósok kilakoltatásának felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása - Szabó Timea (független)
T/16620 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok pályázati keretének megemeléséről - Szabó Timea (független)
T/16203 - A végrehajtás során a munkabérből, illetve egyéb jövedelemből történő levonás mérsékléséről - Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/16198 - Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.09.25.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/16155 - A külföldről támogatott állami vezetők és országgyűlési képviselők átláthatóságáról - Volner János (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/16031 - Egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2017.10.25.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/16024 - A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása a környezetvédelmi alap felhasználásával kapcsolatban - Kepli Lajos (Jobbik)
T/15987 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15979 - Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz gyógyászati használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/15926 - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása a mentődolgozók bérrendezéséről - Szabó Timea (független)
T/15917 - A fogyatékossággal élők méltó bérezéséről - Szabó Timea (független)
T/15896 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a hivatalos és közmegbízatást betöltő személyek fokozott büntetőjogi felelősségének megteremtése érdekében - Szilágyi György (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
T/15837 - A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénynek a nyugdíjemelés mértékével történő szolgálati nyugdíjként való folyósításához szükséges módosításáról - Szabó Timea (független)
T/15721 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/15373 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/15363 - A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP)2017.04.28.: Bencsik János (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.: Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.: Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Józsa István (MSZP)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.: Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.: Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.: Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2017-12-11 08:30:03