FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/20378 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/20377 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/20376 - Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/20375 - A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/20374 - A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/20373 - A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/20360 - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/20351 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/20161 - A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/20125 - Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről, valamint a végrehajtási eljárásokkal járó terheik enyhítéséről - Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/20124 - A gyermekes családok hajléktalanságának a megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Demeter Márta (LMP)2018.03.15.: Szabó Szabolcs (független)2018.03.15.: Szabó Timea (független)
T/20080 - Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/20017 - A nyugdíjak 13. havi külön juttatással történő kiegészítése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP)
T/19984 - Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Demeter Márta (LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)2018.02.27.: Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/19979 - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosítása az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről - Szabó Timea (független)
T/19912 - Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/19868 - A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről - Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)2018.02.19.: Kucsák László (Fidesz)
T/19836 - A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/19830 - A halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII. törvénynek az ökológiai célú szelektív halászattal kapcsolatos módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/19822 - A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a nemzetbiztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés megerősítésével, valamint a titkos információgyűjtéssel és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról - Demeter Márta (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/19811 - Egyes törvényeknek a gyermekek politikusokkal szembeni védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2018.02.18.: Sallai R. Benedek (LMP)
T/19796 - Az ügyészi szervezeti és jogállási törvények módosítása az ügyészi munka függetlenségének és pártatlanságának biztosítása érdekében - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/19795 - A bírósági szervezeti és jogállási törvények módosítása a független és pártatlan igazságszolgáltatás fenntartása érdekében - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/19781 - A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvénynek a közérdekű nyugdíjas szövetkezet árbevételének tagok közötti felosztásával összefüggő módosításáról - Kósa Lajos (Fidesz), Dunai Mónika (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)2018.03.09.: Bánki Erik (Fidesz)
T/19776 - A migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről - kormány (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
T/19775 - A bevándorlási finanszírozási illetékről - kormány (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
T/19774 - Az idegenrendészeti távoltartásról - kormány (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
T/19772 - A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/19771 - Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19770 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19769 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19768 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19767 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19766 - Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19765 - A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/19764 - A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/19763 - A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/19762 - Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19761 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/19760 - A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/19759 - A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/19752 - A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)
T/19750 - A gyermekes családok hajléktalanságának a megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Szabó Szabolcs (független), Szabó Timea (független)2018.02.14.: Schmuck Erzsébet (LMP)2018.02.15.: Demeter Márta (LMP)
T/19748 - Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról szóló - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/19718 - A korrupciós finanszírozási illetékről - Dr. Hadházy Ákos (LMP)2018.03.12.: Schmuck Erzsébet (LMP)
T/19627 - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/19593 - A letelepedési államkötvény megszüntetése és a forgalmazó cégek elszámoltatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2007. évi II. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
T/19592 - Az oligarcha adóról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
T/19583 - "A deviza és a devizalapú követelésekhez kapcsolódó eredeti jogosult általi elengedés adómentességének érdekében a 1995. évi CXVII. törvény és a 1998. évi LXVI. törvény módosítása" - Szabó Timea (független)
T/19297 - A szociális tüzifaprogram költségvetési támogatásának megemelése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/19219 - A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben történő szavazás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP)2018.02.18.: Demeter Márta (LMP)
T/18847 - Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény módosításáról - Burány Sándor (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)
T/18839 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek az önkormányzati tisztviselők bérrendezéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2018.02.19.: Demeter Márta (LMP)
T/18816 - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - Font Sándor (Fidesz), B. Nagy László (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Dankó Béla (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Földi László (KDNP), Győrffy Balázs (Fidesz), Jakab István (Fidesz), L. Simon László (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz), Pócs János (Fidesz), Simonka György (Fidesz), Varga Gábor (Fidesz), Dr. Salacz László (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)2017.12.15.: Pánczél Károly (Fidesz)
T/18783 - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/18782 - A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/18781 - A nyugdíjak 13. havi külön juttatással történő kiegészítése érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Tukacs István (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)2017.12.11.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.12.11.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.12.11.: Szabó Sándor (MSZP)2017.12.12.: Horváth Imre (MSZP)2017.12.12.: Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
T/18780 - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kibővítése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP)
T/18643 - A tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/18642 - A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/18533 - A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiterjesztéséről - Nyitrai Zsolt (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)2018.03.09.: Bánki Erik (Fidesz)
T/18378 - A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)2018.02.19.: Demeter Márta (LMP)
T/18315 - Az üzleti titok védelméről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/18145 - A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/17267 - A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz)2017.09.15.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.09.25.: Dr. Vitányi István (Fidesz)
T/15373 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/15363 - A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP)2017.04.28.: Bencsik János (Fidesz), Hadházy Sándor (Fidesz)
T/14464 - Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról - Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János (Fidesz), Halász János (Fidesz)2017.03.27.: Hadházy Sándor (Fidesz)2017.03.28.: Dr. Galambos Dénes (Fidesz)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Hiller István (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Bárándy Gergely (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Hiszékeny Dezső (MSZP)2017.03.14.-2017.03.17.: Dr. Józsa István (MSZP)
T/14441 - Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról - Lázár János (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)2017.03.17.: Dr. Vas Imre (Fidesz)2017.03.20.: Vigh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz)2017.03.20.: Szatmáry Kristóf (Fidesz)2017.03.20.: Dr. Vejkey Imre (KDNP)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.: Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-04-22 06:00:02