FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/11776 - A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénynek az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítési tilalmának kimondásához szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/11762 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/11721 - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek a hírközlési tornyok és antennák telepítésérének korlátozására irányuló módosításáról - Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/11708 - Az Országos Mentőszolgálat megfelelő működéséhez szükséges törvénymódosításokról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
T/11699 - A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
T/11693 - A külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok szavazati joga gyakorlásának megkönnyítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról - Szávay István (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/11685 - Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről - Szabó Szabolcs (független)
T/11665 - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához szükséges módosításáról - Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11654 - A gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan működéséhez szükséges törvénymódosításokról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
T/11611 - A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11610 - Egyes törvényeknek a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11372 - A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/11328 - A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/11326 - Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénynek a biológiai szúnyogirtás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/11321 - Egyes törvényeknek a városi közparkok és települési zöldterületek védelme érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/11281 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/11278 - A klubkártya és a vénaszkenner megszüntetése érdekében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról - Szilágyi György (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/11245 - Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról - Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/11233 - A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről - kormány (nemzetgazdasági miniszter)
T/11232 - Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/11231 - A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/11158 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Varju László (független)
T/11055 - A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról - Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/11024 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Dr. Schiffer András (LMP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
T/11023 - A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/10903 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/10832 - A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10717 - A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.:Vigh László (Fidesz)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2016-08-25 13:00:02