FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/629 - Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról - kormány (pénzügyminiszter)
T/628 - A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről - kormány (belügyminiszter)
T/627 - A szociális hozzájárulási adóról - kormány (pénzügyminiszter)
T/626 - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról - kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)
T/625 - Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról - kormány (pénzügyminiszter)
T/624 - Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról - kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)
T/623 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/618 - A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról a szavazólapon szereplő névazonos jelöltek problémájának megoldása érdekében - Jakab Péter (Jobbik)
T/617 - Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében szükséges módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP), Csárdi Antal (LMP)
T/616 - Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/615 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - Dr. Hadházy Ákos (LMP)
T/577 - A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása az autós társadalom terheinek csökkentése érdekében - Volner János (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/535 - Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/534 - A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/533 - A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/532 - A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/531 - A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/503 - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről - kormány (pénzügyminiszter)
T/486 - Miniszterelnöki tisztség a Soros-ösztöndíjjal való összeférhetetlenségének kimondása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról - Szabó Timea (Párbeszéd)
T/473 - A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/452 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/412 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/411 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/410 - Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/409 - A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/408 - A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/407 - A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről - kormány (belügyminiszter)
T/406 - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/402 - A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről - kormány (külgazdasági és külügyminiszter)
T/401 - Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/400 - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/399 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/398 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/397 - Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/396 - Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről - kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
T/387 - A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/384 - Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/335 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról - kormány (igazságügyi miniszter)
T/333 - Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról - kormány (belügyminiszter)
T/332 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása - kormány (igazságügyi miniszter)
T/20 - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról - Gyöngyösi Márton (Jobbik), Volner János (Jobbik)2018.06.18.: Szilágyi György (Jobbik)
T/19 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Gyöngyösi Márton (Jobbik)
T/13 - A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)2018.06.11.: Dr. Varga László (MSZP)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-06-20 15:00:02