FIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Figyelt szavak:

Érkezik-e új törvényjavaslat?
T/11158 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Varju László (független)
T/11055 - A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról - Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/11024 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Dr. Schiffer András (LMP), Tóbiás József (MSZP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
T/11023 - A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/10913 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról a köztársasági elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében - Vona Gábor (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/10903 - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról - Költségvetési bizottság
T/10832 - A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Sneider Tamás (Jobbik)
T/10774 - A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/10765 - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/10757 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról - Bana Tibor (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/10731 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik)
T/10722 - A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről - kormány (igazságügyi miniszter)
T/10717 - A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről - kormány (nemzeti fejlesztési miniszter)
T/10715 - Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról - Révész Máriusz (Fidesz)
T/10714 - A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/10690 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Dr. Schiffer András (LMP)
T/10689 - Az egyes törvényeknek az ügyészségi vezetők ügyeiben eljáró nyomozóbírák intézményének megteremtéséhez szükséges módosításáról - Dr. Schiffer András (LMP)
T/10644 - A zaklató jellegű reklámterjesztés bírságolhatósága érdekében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Novák Előd (Jobbik)
T/10634 - A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása - Gúr Nándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Kiss László (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP)
T/10633 - A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/10618 - Egyes törvényeknek a szexuális bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépést lehetővé tévő módosításáról - Ikotity István (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/10602 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról - Szabó Timea (független)
T/10594 - A családok közötti diszkrimináció megszüntetéséről - Szabó Timea (független)
T/10585 - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a vasárnapi munkavégzés feltételei megteremtéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
T/10533 - A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Boldog István (Fidesz)
T/10522 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Dr. Oláh Lajos (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független)
T/10506 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/10432 - A vasárnapi bérpótlék megfelelő rendezése érdekében a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/10414 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Volner János (Jobbik)
T/10408 - A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról - Gyurcsány Ferenc (független)
T/10405 - A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és gazdasági társaságok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról - Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP)
T/10350 - A bölcsődei ellátás ingyenessé tétele érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik)
T/10301 - A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról - Szilágyi György (Jobbik)
T/10289 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás hatékonyabbá tétele érdekében - Szilágyi György (Jobbik)
T/10246 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Heringes Anita (MSZP)
T/10239 - A környezethasználók által környezetkárosítás esetén biztosítandó kötelező garanciáról - Szabó Szabolcs (független)
T/10220 - Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása az átlátható gazdálkodás elvének biztosítása érdekében - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Volner János (Jobbik)
T/10177 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása az átlátható gazdálkodás elvének biztosítása érdekében - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/10164 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési képviselők offshore cégekben való érintettségével kapcsolatos módosításáról - Vona Gábor (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/10153 - Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról - Kész Zoltán (független)
T/10104 - A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/10103 - A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/9969 - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról - Tóth Csaba (MSZP)2016.05.17.:Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
T/9853 - A brókerbotrányok károsultjai jogérvényesítésének elősegítése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról - Dr. Szakács László (MSZP)
T/9831 - A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP)2016.04.04.:Gúr Nándor (MSZP)
T/9800 - Egyes törvényeknek a népszavazáshoz való jog helyreállításához szükséges módosításáról - Dr. Schiffer András (LMP)
T/9799 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Dr. Schiffer András (LMP)
T/9794 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/9757 - A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról - Vona Gábor (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/9738 - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról - Dr. Schiffer András (LMP)
T/9734 - Az önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek tekintetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása érdekében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/9717 - Egyes törvényeknek a gyermekek nyári szünidei étkeztetésének biztosítása érdekében történő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/9667 - Az egyes törvényeknek a nehéz körülmények között élő nők helyzetének javítását célzó módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/9590 - Az egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/9571 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a szexuális bűncselekmények visszaszorítása érdekében szükséges módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
T/9570 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a gyermekek hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Vágó Sebestyén (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
T/9568 - Az új menekültügyi befogadóközpontok létrehozásával kapcsolatos kötelező lakossági véleménynyilvánításról - Vona Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
T/9429 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról az állatkínzók állattartástól történő eltiltásának bevezetése érdekében - Egyed Zsolt (Jobbik)2016.04.04.:Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/9415 - A közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályainak pontosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/9403 - A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról - Dr. Oláh Lajos (független)
T/9378 - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról - Kulcsár Gergely (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
T/9358 - A pedagógusigazolvány igénylési lehetőségeinek kiterjesztéséről - Dúró Dóra (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik)
T/9355 - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról - Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
T/9336 - Az édesvízi halak áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik)
T/9335 - A baromfihús áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik)
T/9326 - A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
T/9325 - A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvénynek a sztrájkjog helyreállításához szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)2016.03.21.:Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP)
T/9305 - A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/9256 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról - Vona Gábor (Jobbik), Apáti István (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/9189 - Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítósáról - Egyed Zsolt (Jobbik)
T/9188 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
T/9181 - A bejelentők védelméről és közérdekvédelmi eljárásról - Szabó Timea (független)
T/9176 - A korrupcióellenes ügyészségről - Szabó Timea (független)
T/9175 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Szabó Timea (független)
T/9160 - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az önkormányzati intézményfenntartást lehetővé tévő módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP)2016.02.17.:Kész Zoltán (független)
T/9154 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény oktatással összefüggő módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/9141 - Salgótarján Megyei Jogú Város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP)
T/9121 - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a terrorizmus elleni fellépés fokozása érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
T/9102 - A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások növelése érdekében Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/8875 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a természeti és épített környezet fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8761 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8750 - A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik)
T/8580 - Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása - Szabó Timea (független)
T/8568 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Kiss László (MSZP)
T/8562 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorcselekmények hatékonyabb megelőzéséhez szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8554 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az európai uniós források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/8539 - A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a magyarországi éhezés felszámolásáról - Szabó Timea (független)
T/8488 - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP)
T/8485 - Egyes törvényeknek az igazságosabb közteherviselés érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP)
T/8371 - Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP)
T/8356 - A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény közpénzből működő, klasszikus magánbanki hitelezést nem folytató hitelintézetek működésének átláthatósága érdekében szükséges módosításáról - Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
T/8349 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Gyurcsány Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független), Dr. Oláh Lajos (független)
T/8344 - A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8342 - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést biztosító cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról - Hegedűs Lorántné (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
T/8340 - A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú, illetve a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról - Dr. Schiffer András (LMP)
T/8338 - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8289 - A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a paksi bővítéssel kapcsolatos kiadások befagyasztásához szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8286 - Egyes törvényeknek a gyermekek szünidei és hétvégi étkeztetésének biztosítása érdekében történő módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8202 - A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek a fiatal munkavállalók védelmében szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/8129 - Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosításáról - Szabó Timea (független)
T/8125 - Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról - Vona Gábor (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
T/7832 - A sportról szóló 2004. évi I. törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról - Honvédelmi és rendészeti bizottság
T/7824 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a terrorizmus elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges módosításáról - Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP)2015.11.25.:Demeter Márta (MSZP)
T/7752 - A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról - Fodor Gábor (független)
T/7675 - Egyes törvényeknek a 2010/18/EU irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező megosztásához szükséges módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)
T/7497 - A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról - Dr. Szél Bernadett (LMP)2015.12.07.:Sallai R. Benedek (LMP)
T/7119 - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról - Szabó Szabolcs (független)
T/5137 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról - Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Tiffán Zsolt (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)2015.06.15.:Vigh László (Fidesz)
T/5003 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról - Farkas Gergely (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik)
T/4761 - A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/4586 - A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról - Sallai R. Benedek (LMP)
T/3114 - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról - Dr. Lukács László György (Jobbik)
T/2337 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/794 - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról - Igazságügyi bizottság
T/463 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz)
T/54 - A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról - kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter)REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2016-06-26 19:00:03