A Magyar Közlönyök listája (2018)

2016 2017 2018

KERESÉS:
KERESS!
JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/114
2018. július 19.
2018. évi XXVII. törvény
a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26814
2018. évi XXVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
26820
2018. évi XXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
26841
2018. évi XXX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26852
2018. évi XXXI. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
26854
2018. évi XXXII. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
26864
2018. évi XXXIII. törvény
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26878
11/2018. (VII. 19.) HM rendelet
a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről
26891
6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról
26893
Köf. 5013/2018/6. számú határo
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
26923
1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
26928
1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról
26930
Magyar Közlöny - 2018/113
2018. július 18.
128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26804
2/2018. (VII. 18.) ME rendelet
a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26806
2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26807
1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26809
1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról
26809
1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról
26810
1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
26811
95/2018. (VII. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26811
Magyar Közlöny - 2018/112
2018. július 18.
127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
26691
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról
26693
10/2018. (VII. 18.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
26751
11/2018. (VII. 18.) AB határozat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26762
12/2018. (VII. 18.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26772
A Kúria közleménye
nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
26787
A Kúria közleménye
szavazási ügyben meghozott döntéséről
26787
1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről
26788
1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről
26791
1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
26792
1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26793
1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26794
1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
26795
1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló @Tart1 = 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26796
1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről
26798
1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről
26800
Magyar Közlöny - 2018/111
2018. július 16.
17/2018. (VII. 16.) AM rendelet
az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról
26680
345/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
346/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
347/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
348/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
349/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
350/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
351/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
352/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
353/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
354/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
355/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
356/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
357/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26686
358/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
26686
94/2018. (VII. 16.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
26686
Magyar Közlöny - 2018/110
2018. július 12.
2018. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
26664
2018. évi XXV. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26670
2018. évi XXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
26672
16/2018. (VII. 12.) AM rendelet
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről
26674
Magyar Közlöny - 2018/109
2018. július 11.
126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet
az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
26645
312/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26646
313/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26646
314/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26647
315/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26647
316/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
317/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
318/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26649
319/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26649
320/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26650
321/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26650
322/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26651
323/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26651
324/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26652
325/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26652
326/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26653
327/2018. (VII. 11.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
26653
328/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26654
329/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26654
330/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26655
331/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26655
332/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26656
333/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26656
334/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26657
335/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26657
336/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26658
337/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26658
338/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26659
339/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26659
340/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26660
341/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26660
342/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26661
343/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26661
344/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
26662
Magyar Közlöny - 2018/108
2018. július 10.
121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
26620
122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26624
123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26628
124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
26629
125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
26630
10/2018. (VII. 10.) HM rendelet
az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról
26634
1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
26635
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről
26635
1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
26636
1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről
26638
1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
26639
1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről
26640
Magyar Közlöny - 2018/107
2018. július 9.
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 8. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 7. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 6. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 5. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 4. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 3. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 2. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/106
2018. július 5.
2018. évi XXI. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
9124
2018. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
9131
2018. évi XXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9135
19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
9141
4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet
az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9142
7/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
9147
8/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9156
1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról
9164
Magyar Közlöny - 2018/105
2018. július 4.
120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
9045
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
9046
18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9051
20/2018. (VII. 4.) IM rendelet
a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
9052
21/2018. (VII. 4.) IM rendelet
az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9054
1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről
9102
1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról
9102
1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
9103
1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról
9103
1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról
9105
1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az >>Amber
9108
1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről
9110
1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9112
1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
9114
1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról
9119
1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
9119
1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről
9120
92/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
9121
93/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
9121
Magyar Közlöny - 2018/104
2018. július 3.
25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
8942
26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
8944
10/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8945
11/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8963
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8981
13/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9004
14/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9024
22/2018. (VII. 3.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
9040
16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
9040
12/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
13/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
14/2018. (VII. 3.) OGY határozat
burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9042
Magyar Közlöny - 2018/103
2018. július 2.
115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8916
116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről
8916
117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8917
118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8922
119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8923
1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
8931
1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
8933
1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
8933
1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
8934
1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
8937
90/2018. (VII. 2.) ME határozat
a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
8939
91/2018. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8940
Magyar Közlöny - 2018/102
2018. július 2.
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 4. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 3. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 2. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/101
2018. június 29.
2018. évi VII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5138
2018. évi VIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5140
2018. évi IX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5142
2018. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
5144
2018. évi XI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5146
2018. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
5149
2018. évi XIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
5151
3/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról
5153
4/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
5154
5/2018. (VI. 29.) PM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
5157
Magyar Közlöny - 2018/100
2018. június 29.
 
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
5106
Magyar Közlöny - 2018/99
2018. június 29.
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/99 - 2. rész
2018. június 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/98
2018. június 28.
18/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
4722
19/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
4732
15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4733
18/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról
4826
19/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről
4828
Köf.5010/2018/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4830
Magyar Közlöny - 2018/97
2018. június 28.
 
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)
4714
2018. évi VI. törvény
egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
4717
Magyar Közlöny - 2018/96
2018. június 27.
22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról
4664
17/2018. (VI. 27.) IM rendelet
egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
4676
2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
6/2018. (VI. 27.) AB határozat
alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
4699
89/2018. (VI. 27.) ME határozat
az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről
4712
Magyar Közlöny - 2018/95
2018. június 26.
114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet
a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4522
7/2018. (VI. 26.) AM rendelet
az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4654
14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról
4657
286/2018. (VI. 26.) KE határozat
magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról
4661
Magyar Közlöny - 2018/94
2018. június 25.
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
4510
Magyar Közlöny - 2018/93
2018. június 25.
108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4480
109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4483
110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4488
111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4498
112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4499
113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4501
1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
4502
1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
4504
1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról
4504
1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4505
1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
4507
Magyar Közlöny - 2018/92
2018. június 22.
1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
4472
1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról
4472
1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról
4473
82/2018. (VI. 22.) ME határozat
kormánymegbízottak kinevezéséről
4474
83/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4474
84/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4475
85/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
4475
86/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4476
87/2018. (VI. 22.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4477
88/2018. (VI. 22.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4477
Magyar Közlöny - 2018/91
2018. június 22.
2/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
4392
3/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
4394
4/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
4398
5/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
4399
6/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
4402
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
4409
16/2018. (VI. 22.) IM rendelet
egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4454
285/2018. (VI. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4470
Magyar Közlöny - 2018/90
2018. június 21.
19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4364
20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4366
21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4367
2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
4369
1/2018. (VI. 21.) AM rendelet
az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
4381
7/2018. (VI. 21.) HM rendelet
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
4388
1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat
Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről
4389
Magyar Közlöny - 2018/89
2018. június 20.
284/2018. (VI. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
4358
1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
4359
1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról
4361
80/2018. (VI. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4362
81/2018. (VI. 20.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről
4362
Magyar Közlöny - 2018/88
2018. június 18.
64/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről
4350
65/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4350
66/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
4351
67/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4351
68/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4351
69/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4352
70/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4352
71/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4352
72/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4353
73/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4353
74/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
4354
75/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4354
76/2018. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4354
77/2018. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
4355
78/2018. (VI. 18.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4355
79/2018. (VI. 18.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
4355
Magyar Közlöny - 2018/87
2018. június 15.
105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4298
106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4300
107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4318
14/2018. (VI. 15.) IM rendelet
egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4320
15/2018. (VI. 15.) IM rendelet
a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról
4329
1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
4334
1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről
4338
1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről
4340
1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról
4343
1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról
4345
1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról
4345
1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
4346
1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat
a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4347
63/2018. (VI. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4347
Magyar Közlöny - 2018/86
2018. június 14.
4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4281
266/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
267/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
268/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4288
269/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
270/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
271/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4289
272/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
273/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
274/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4290
275/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
276/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
277/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4291
278/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
279/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
280/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4292
281/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
282/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
283/2018. (VI. 14.) KE határozat
bírói kinevezésről
4293
1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról
4294
1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
4294
1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat
a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről
4295
Magyar Közlöny - 2018/85
2018. június 14.
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet
a 2018/2019. tanév rendjéről
4266
Magyar Közlöny - 2018/84
2018. június 13.
263/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4260
264/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4260
265/2018. (VI. 13.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4261
56/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4261
57/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4262
58/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4262
59/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
4262
60/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4263
61/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4263
62/2018. (VI. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4264
Magyar Közlöny - 2018/83
2018. június 12.
17/2018. (VI. 12.) BM rendelet
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról
4230
11/2018. (VI. 12.) IM rendelet
a bűnügyi költségek előlegezéséről
4234
12/2018. (VI. 12.) IM rendelet
az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról
4235
13/2018. (VI. 12.) IM rendelet
a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről
4254
11/2018. (VI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4257
262/2018. (VI. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4258
Magyar Közlöny - 2018/82
2018. június 11.
101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
4073
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről
4085
103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4085
104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4093
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
4097
10/2018. (VI. 11.) IM rendelet
a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4197
1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól
4199
1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
4202
1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4206
1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről
4216
1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
4216
1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
4217
1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
4219
1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4219
53/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
54/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
55/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4227
Magyar Közlöny - 2018/81
2018. június 8.
99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4006
100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet
a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
4012
1259/2018. (VI. 8.) Korm. határozat
az autópálya-beruházásokkal kapcsolatos további feladatokról
4065
1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat
Magyarország volt varsói Kereskedelmi Kirendeltségének átalakításával, felújításával és ismételt hasznosításával kapcsolatos fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
4065
41/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4066
42/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4066
43/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4066
44/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4067
45/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4067
46/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4067
47/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4068
48/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
4068
49/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4068
50/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4069
51/2018. (VI. 8.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről
4070
52/2018. (VI. 8.) ME határozat
a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4070
Magyar Közlöny - 2018/80
2018. június 7.
12/2018. (VI. 7.) BM rendelet
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól
3988
13/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
3990
14/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3992
15/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól
3993
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet
a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
3996
38/2018. (VI. 7.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4002
39/2018. (VI. 7.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4002
40/2018. (VI. 7.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4003
Magyar Közlöny - 2018/79
2018. június 5.
8/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról
3982
9/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3982
10/2018. (VI. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3983
35/2018. (VI. 5.) ME határozat
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről
3984
36/2018. (VI. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
3985
37/2018. (VI. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
3985
Magyar Közlöny - 2018/78
2018. június 4.
8/2018. (VI. 4.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
3972
1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3977
1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3977
1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat
a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3978
Magyar Közlöny - 2018/77
2018. június 1.
98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről
3962
3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
3964
2/2018. (VI. 1.) PM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról
3968
1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat
a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról
3970
Magyar Közlöny - 2018/76
2018. május 31.
18/2018. (V. 31.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
3946
1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
3948
32/2018. (V. 31.) ME határozat
az országos rendőrfőkapitány felmentéséről és kinevezéséről
3959
33/2018. (V. 31.) ME határozat
a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről
3959
34/2018. (V. 31.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
3959
Magyar Közlöny - 2018/75
2018. május 30.
10/2018. (V. 30.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
3938
11/2018. (V. 30.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól
3939
1/2018. (V. 30.) PM rendelet
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
3942
260/2018. (V. 30.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3943
261/2018. (V. 30.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3943
1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat
egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3944
Magyar Közlöny - 2018/74
2018. május 29.
17/2018. (V. 29.) MNB rendelet
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről
3703
1/2018. (V. 29.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
3741
236/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
237/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
238/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3929
239/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
240/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
241/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3930
242/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
243/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
244/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3931
245/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
246/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
247/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3932
248/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
249/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
250/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3933
251/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3934
252/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3934
253/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
3934
254/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
255/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
256/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3935
257/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
258/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
259/2018. (V. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
3936
Magyar Közlöny - 2018/73
2018. május 25.
97/2018. (V. 25.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3686
1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3688
1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről
3690
1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról
3691
1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
3694
1249/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3696
1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3696
1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3698
1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3699
31/2018. (V. 25.) ME határozat
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
3700
Magyar Közlöny - 2018/72
2018. május 24.
14/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
3670
15/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a "Családok éve" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3672
16/2018. (V. 24.) MNB rendelet
a "Családok éve" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3673
Köf.5006/2018/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3675
230/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3679
231/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3679
232/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3680
233/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3680
234/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3681
235/2018. (V. 24.) KE határozat
rektori megbízásról
3681
1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat
a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
3682
Magyar Közlöny - 2018/71
2018. május 22.
196/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3649
197/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3649
198/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3650
199/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3651
200/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3651
201/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3652
202/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3652
203/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3653
204/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3653
205/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3654
206/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről
3654
207/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
3655
208/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3655
209/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról
3656
210/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3656
211/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári felmentésről
3657
212/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3657
213/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról
3658
214/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3658
215/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
3659
216/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
3660
217/2018. (V. 22.) KE határozat
közigazgatási államtitkári kinevezésről
3660
218/2018. (V. 22.) KE határozat
a 137/2013. (III. 14.) KE határozat módosításáról
3661
219/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3661
220/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3662
221/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3662
222/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3663
223/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3663
224/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3664
225/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3664
226/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3665
227/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3665
228/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3666
229/2018. (V. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
3666
29/2018. (V. 22.) ME határozat
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről
3667
30/2018. (V. 22.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
3667
Magyar Közlöny - 2018/70
2018. május 22.
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
3574
95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról
3623
96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3627
1/2018. (V. 22.) ME rendelet
a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről
3629
1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
3630
28/2018. (V. 22.) ME határozat
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
3645
Magyar Közlöny - 2018/69
2018. május 18.
194/2018. (V. 18.) KE határozat
miniszterek kinevezéséről
3570
195/2018. (V. 18.) KE határozat
vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről
3571
Magyar Közlöny - 2018/68
2018. május 17.
5/2018. (V. 17.) AB határozat
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról
3538
3/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3543
4/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3546
5/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3550
187/2018. (V. 17.) KE határozat
a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásból történő felmentésről
3565
188/2018. (V. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
3565
189/2018. (V. 17.) KE határozat
a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről
3566
190/2018. (V. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
3566
191/2018. (V. 17.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
3567
192/2018. (V. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3567
193/2018. (V. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3568
Magyar Közlöny - 2018/67
2018. május 17.
2018. évi V. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
3522
26/2018. (V. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3536
27/2018. (V. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
3536
Magyar Közlöny - 2018/66
2018. május 14.
1/2018. (V. 14.) NVB közlemény
az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményéről
3434
Magyar Közlöny - 2018/65
2018. május 11.
7/2018. (V. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3432
Magyar Közlöny - 2018/64
2018. május 10.
6/2018. (V. 10.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
3430
Magyar Közlöny - 2018/63
2018. május 9.
12/2018. (V. 9.) MNB rendelet
a "Szózat megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
3314
13/2018. (V. 9.) MNB rendelet
a "Szózat megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3316
182/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
183/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
184/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3318
185/2018. (V. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
3319
186/2018. (V. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3319
966/2018. (V. 9.) NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
3320
967/2018. (V. 9.) NVB határozat
a Nemzeti Választási Bizottság határozata
3322
7/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelet
Érpatak Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról
3325
8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelet
Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról
3379
Magyar Közlöny - 2018/62
2018. május 8.
3/2018. (V. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
3306
4/2018. (V. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról
3307
5/2018. (V. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3307
Magyar Közlöny - 2018/61
2018. május 7.
1/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3290
2/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3294
25/2018. (V. 7.) ME határozat
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
3303
Magyar Közlöny - 2018/60
2018. május 4.
93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet
a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról
3272
1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat
a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3287
1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat
az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatásáról
3287
Magyar Közlöny - 2018/59
2018. április 27.
92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3250
9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról
3252
4/2018. (IV. 27.) AB határozat
az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény 1. §-a és 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3254
165/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói felmentésről
3264
166/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3264
167/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3264
168/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3265
169/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3265
170/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3265
171/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3266
172/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3266
173/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3266
174/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3267
175/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3267
176/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3267
177/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3268
178/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3268
179/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3268
180/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3269
181/2018. (IV. 27.) KE határozat
bírói kinevezésről
3269
Magyar Közlöny - 2018/58
2018. április 25.
90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3202
91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3204
9/2018. (IV. 25.) BM rendelet
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
3236
1232/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges források biztosításáról
3238
1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3238
1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról
3239
1235/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról
3241
1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3241
1237/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság és Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról
3244
1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról
3244
1239/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
3245
1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról
3246
Magyar Közlöny - 2018/57
2018. április 24.
87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3182
88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3192
89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet
a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3194
1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről
3196
1229/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3199
1230/2018. (IV. 24.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárásban való részvételéről
3199
Magyar Közlöny - 2018/56
2018. április 21.
86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3172
1223/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a Duna Transznacionális Program, valamint az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról
3173
1224/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosításáról
3173
1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
3176
1226/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
3179
1227/2018. (IV. 21.) Korm. határozat
sepsiszentgyörgyön megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos feladatokról
3179
Magyar Közlöny - 2018/55
2018. április 20.
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a helyi közszolgáltatás információs rendszerről
3061
74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól
3065
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
3069
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
3071
77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
3077
78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3082
79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3116
80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
3118
81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3129
82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3129
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról
3130
84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3148
85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3149
3/2018. (IV. 20.) AB határozat
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3151
160/2018. (IV. 20.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3161
161/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3161
162/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3162
163/2018. (IV. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3162
164/2018. (IV. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3163
1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a légimentési képesség fejlesztéséről
3163
1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról
3164
1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
3165
1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)"című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3167
1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)"című] felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3168
1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
a "Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
3169
Magyar Közlöny - 2018/54
2018. április 17.
11/2018. (IV. 17.) MNB rendelet
a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
3050
144/2018. (IV. 17.) KE határozat
az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról
3052
145/2018. (IV. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3052
146/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
147/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
148/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3053
149/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
150/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
151/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3054
152/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
153/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
154/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3055
155/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
156/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
157/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3056
158/2018. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
3057
159/2018. (IV. 17.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3057
Magyar Közlöny - 2018/53
2018. április 16.
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről
3044
Magyar Közlöny - 2018/52
2018. április 9.
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
2854
69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
2920
70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
az atomenergiával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2922
71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3037
2/2018. (IV. 9.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
3038
10/2018. (IV. 9.) FM rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról
3039
1215/2018. (IV. 9.) Korm. határozat
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem "MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósulásával összefüggő további kormányzati döntésekről
3040
1216/2018. (IV. 9.) Korm. határozat
a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség világversenyek megrendezésére irányuló pályázataival, valamint az új Puskás Ferenc Stadionban megrendezendő eseményekkel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról
3040
Magyar Közlöny - 2018/51
2018. április 6.
67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet
nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2814
1/2018. (IV. 6.) AB határozat
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
2816
2/2018. (IV. 6.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról
2826
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről
2838
1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
2846
1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
Óvodafejlesztési program támogatásáról
2850
1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről
2850
1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat
a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról
2851
Magyar Közlöny - 2018/50
2018. április 5.
66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról
2804
1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről
2805
1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
a Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról
2805
1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
2806
1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint további állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő átadásához szükséges intézkedésekről
2807
1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat
az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról
2809
Magyar Közlöny - 2018/49
2018. április 4.
65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet
a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2777
1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról
2779
1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról
2780
1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról
2780
1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról
2781
1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
2782
1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2784
1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
2786
1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2788
1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2790
1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
2792
1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról
2793
1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról
2793
1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról
2794
1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról
2796
1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról
2796
1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról
2798
1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2799
1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
2799
1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
a Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2800
1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat
az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2800
Magyar Közlöny - 2018/48
2018. április 3.
64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
758
9/2018. (IV. 3.) FM rendelet
az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
765
126/2018. (IV. 3.) KE határozat
diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
767
127/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
767
128/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
768
129/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
768
130/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
769
131/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
769
132/2018. (IV. 3.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
770
133/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
770
134/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
770
135/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
136/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
137/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
771
138/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
772
139/2018. (IV. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
772
140/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 151/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
772
141/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 152/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
142/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 153/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
143/2018. (IV. 3.) KE határozat
a 154/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról
773
Magyar Közlöny - 2018/47
2018. március 29.
63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2752
1183/2018. (III. 29.) Korm. határozat
társasági részesedés megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
2753
1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
2755
Magyar Közlöny - 2018/46
2018. március 29.
1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
2170
8/2018. (III. 29.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
2722
8/2018. (III. 29.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
2725
8/2018. (III. 29.) FM rendelet
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról
2726
9/2018. (III. 29.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
2741
1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről
2745
1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2747
Magyar Közlöny - 2018/46 - 2. rész
2018. március 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
2170
8/2018. (III. 29.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
2722
8/2018. (III. 29.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
2725
8/2018. (III. 29.) FM rendelet
az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról
2726
9/2018. (III. 29.) NFM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
2741
1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat
a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről
2745
1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
2747
Magyar Közlöny - 2018/45
2018. március 28.
62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet
az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2124
7/2018. (III. 28.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló @Tart1 = 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról
2126
7/2018. (III. 28.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól
2127
8/2018. (III. 28.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2141
Köf.5001/2018/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2148
1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a bajai Jelky téren az 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megépítéséről
2153
1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről
2155
1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről
2158
1176/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évi megrendezéséről és finanszírozásáról
2160
1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról
2161
1178/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2162
1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
2166
1180/2018. (III. 28.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
2166
Magyar Közlöny - 2018/44
2018. március 27.
60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2023
61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2030
10/2018. (III. 27.) MNB rendelet
a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról
2031
12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról
2034
6/2018. (III. 27.) HM rendelet
a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól
2036
1/2018. (III. 27.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet új előirányzatokkal összefüggő módosításáról
2037
Köm.5003/2018/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2048
Köm.5038/2017/5. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2050
125/2018. (III. 27.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
2052
1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról
2052
1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
2093
1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról
2095
1155/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Bácsszentgyörgy - Haraszti (Rastina) közötti határátkelőhely ideiglenes megnyitásáról
2095
1156/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Házak kárpátaljai kialakítására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokról
2095
1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
2096
1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról
2096
1159/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrások biztosításáról
2097
1160/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról
2097
1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról
2098
1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról
2102
1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról
2104
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai bölcsődefejlesztési programról
2106
1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
2108
1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról
2110
1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2112
1168/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2114
1169/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2116
1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat
az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról
2118
1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2118
1172/2018. (III. 27.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2121
Magyar Közlöny - 2018/43
2018. március 26.
56/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1977
57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1977
58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1979
59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1981
1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről
1988
1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
1990
1134/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a "Vetőmagot a gazdáknak" program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
1994
1135/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról
1996
1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról
1999
1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról
1999
1138/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a szentesi Petőfi Szálló felújításával kapcsolatos intézkedésekről
2002
1139/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról
2004
1140/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a miskolci "Y híd" megvalósításáról
2004
1141/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről
2005
1142/2018. (III. 26.) Korm. határozat
az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról
2005
1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról
2006
1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról
2006
1145/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiájában foglalt kamattámogatási rendszer működtetésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról
2007
1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat
egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
2008
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2009
1148/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2010
1149/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2011
1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
2011
1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat
a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről
2018
Magyar Közlöny - 2018/42
2018. március 23.
55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
1904
9/2018. (III. 23.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
1906
7/2018. (III. 23.) IM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról
1970
117/2018. (III. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1972
118/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1972
119/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1973
120/2018. (III. 23.) KE határozat
a 115/2015. (II. 23.) KE határozattal módosított 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról
1973
121/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1973
122/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói felmentésről
1974
123/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1974
124/2018. (III. 23.) KE határozat
bírói kinevezésről
1974
Magyar Közlöny - 2018/41
2018. március 20.
54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet
a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1894
Köf.5037/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1896
Magyar Közlöny - 2018/40
2018. március 20.
107/2018. (III. 20.) KE határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1850
108/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1854
109/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1856
110/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1862
111/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1872
112/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1873
113/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1876
114/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1878
115/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1882
116/2018. (III. 20.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1891
Magyar Közlöny - 2018/39
2018. március 19.
53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1842
8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
1844
1131/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről
1846
Magyar Közlöny - 2018/38
2018. március 19.
45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről
1773
46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a bölcsődei kiegészítő támogatásról
1775
47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1776
48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1776
49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1778
50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1779
51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1780
52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
1781
7/2018. (III. 19.) NGM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról
1782
1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a családbarát kormányzati intézkedésekről
1785
1099/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bölcsődei kiegészítő támogatásról
1786
1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
1788
1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról
1790
1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről
1790
1103/2018. (III. 19.) Korm. határozat
helyi önkormányzat közbiztonság-fejlesztéssel összefüggő támogatásáról
1791
1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Ötpróba Program megvalósításáról
1793
1105/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges forrásigényről
1793
1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
1794
1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról
1806
1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról
1807
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról
1807
1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról
1812
1111/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Érd megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1812
1112/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1813
1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról
1813
1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1814
1115/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
1816
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról
1816
1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
1817
1118/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1820
1119/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról
1822
1120/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-innovációt és génmegőrzést támogató felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
1822
1121/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
1823
1122/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1816684271 azonosító számú ("Kiszombori öntözőtelep rekonstrukció és fejlesztés" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
1824
1123/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
1824
1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú ["M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül)" című] és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
1825
1125/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról és ingatlanvásárlási költségeinek uniós forrás terhére történő elszámolhatóságáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1831
1126/2018. (III. 19.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program második módosításának jóváhagyásáról
1833
1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
1833
1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
1834
1129/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat
a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
22/2018. (III. 19.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság és a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
1839
23/2018. (III. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1840
24/2018. (III. 19.) ME határozat
nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Röntgen-szabadelektron Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1840
Magyar Közlöny - 2018/37
2018. március 14.
7/2018. (III. 14.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
1686
11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
1718
6/2018. (III. 14.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1761
103/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1763
104/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1764
105/2018. (III. 14.) KE határozat
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
1765
106/2018. (III. 14.) KE határozat
rektori megbízásról
1765
20/2018. (III. 14.) ME határozat
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről
1766
21/2018. (III. 14.) ME határozat
főiskolai tanár kinevezéséről
1767
Magyar Közlöny - 2018/36
2018. március 13.
40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1626
41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól
1630
42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1634
43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1642
44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet
a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1643
1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról
1645
1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról
1646
1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
1647
1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
1648
1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
1648
1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat
az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1649
1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról
1650
1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1654
1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1656
1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1659
1084