A Magyar Közlönyök listája (2018)

2016 2017 2018

KERESÉS:
KERESS!
JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/20
2018. február 15.
4/2018. (II. 15.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról
918
2/2018. (II. 15.) BM rendelet
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról
945
9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
945
69/2018. (II. 15.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
947
Magyar Közlöny - 2018/19
2018. február 14.
17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről
722
18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
732
19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
875
20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
907
3/2018. (II. 14.) MvM rendelet
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
910
1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről
912
1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat
a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti, feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
914
Magyar Közlöny - 2018/18
2018. február 13.
15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
658
16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
685
8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról
690
5/2018. (II. 13.) IM rendelet
a közjegyzői vizsga részletes szabályairól
709
1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról
712
68/2018. (II. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
714
1039/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chlaba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
714
1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról
715
1041/2018. (II. 13.) Korm. határozat
az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról
715
1042/2018. (II. 13.) Korm. határozat
mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról
717
1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
718
Magyar Közlöny - 2018/17
2018. február 12.
14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet
az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről
636
1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról
653
1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról
653
1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról
653
1036/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról
654
1037/2018. (II. 12.) Korm. határozat
a Graboplast Padlógyártó Zrt. "Lakkfelhordó gépegység beszerzése" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
654
1038/2018. (II. 12.) Korm. határozat
az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
655
15/2018. (II. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
655
Magyar Közlöny - 2018/16
2018. február 8.
37/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
38/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
39/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
623
40/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
41/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
42/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
624
43/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
625
44/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
625
45/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
625
46/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
47/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
48/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
626
49/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
50/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
51/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
627
52/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
53/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
54/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
628
55/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
56/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
57/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
629
58/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
59/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
60/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
630
61/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
62/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
63/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
631
64/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
65/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
66/2018. (II. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
632
67/2018. (II. 8.) KE határozat
a 83/2015. (I. 30.) KE határozattal módosított 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról
633
14/2018. (II. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
633
Magyar Közlöny - 2018/15
2018. február 8.
2/2018. (II. 8.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
612
4/2018. (II. 8.) NFM rendelet
a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
613
32/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
614
33/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
614
34/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
615
35/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
615
36/2018. (II. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
616
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat
a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról
616
1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat
a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről
617
11/2018. (II. 8.) ME határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
619
12/2018. (II. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
619
13/2018. (II. 8.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
620
Magyar Közlöny - 2018/14
2018. február 6.
5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
516
6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről
533
7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
534
8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
542
9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
549
10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
554
11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
559
12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
560
13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
561
2/2018. (II. 6.) MvM rendelet
balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról
564
3/2018. (II. 6.) FM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról
567
1/2018. (II. 6.) NGM rendelet
a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról
583
2/2018. (II. 6.) NGM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról
588
3/2018. (II. 6.) NFM rendelet
a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról
593
1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
595
1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
595
1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről
596
1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről
596
1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról
596
1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
597
1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
600
1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
602
1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
604
1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
604
1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
604
1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról
605
1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
606
7/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
608
8/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
608
9/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
609
10/2018. (II. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipeµské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
609
Magyar Közlöny - 2018/13
2018. február 5.
1/2018. (II. 5.) MvM rendelet
egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról
314
7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
318
2/2018. (II. 5.) NFM rendelet
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
356
1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat
a Győr belterület, 6887 helyrajzi számú ingatlan egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
512
Magyar Közlöny - 2018/12
2018. február 2.
4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
298
1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről
300
1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
310
Magyar Közlöny - 2018/11
2018. február 1.
3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
254
6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
256
1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról
263
2/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól
277
Köf.5033/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
281
1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
289
1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről
291
1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
291
1010/2017. (II. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
292
1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
295
1012/2018. (II. 1.) Korm. határozat
az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
295
6/2018. (II. 1.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről
296
Magyar Közlöny - 2018/10
2018. február 1.
2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet
az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
234
5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról
245
1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
247
1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról
249
1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat
a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról
251
Magyar Közlöny - 2018/9
2018. január 29.
1/2018. (I. 29.) MNB rendelet
a "Görgei Artúr" ezüst emlékérme kibocsátásáról
226
2/2018. (I. 29.) MNB rendelet
a "Görgei Artúr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
227
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
230
31/2018. (I. 29.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
231
Magyar Közlöny - 2018/8
2018. január 26.
1/2018. (I. 26.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
206
4/2018. (I. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
223
5/2018. (I. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
223
Magyar Közlöny - 2018/7
2018. január 23.
1/2018. (I. 23.) Korm. rendelet
a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
192
3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról
194
4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
200
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
202
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
202
3/2018. (I. 23.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról
203
Magyar Közlöny - 2018/6
2018. január 18.
1/2018. (I. 18.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
152
2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
158
4/2018. (I. 18.) IM rendelet
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról
185
1/2018. (I. 18.) NFM rendelet
az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
185
Magyar Közlöny - 2018/5
2018. január 15.
23/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
24/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
25/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
146
26/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
27/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
28/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
147
29/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
148
30/2018. (I. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
148
1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat
a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
148
Magyar Közlöny - 2018/4
2018. január 12.
1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
130
3/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
134
4/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
134
5/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
135
6/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
135
7/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
136
8/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
136
9/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
137
10/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
137
11/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
138
12/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
138
13/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
139
14/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
139
15/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
140
16/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
140
17/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
141
18/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
141
19/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
142
20/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
142
21/2018. (I. 12.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
143
22/2018. (I. 12.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
143
Magyar Közlöny - 2018/3
2018. január 11.
3/2018. (I. 11.) IM rendelet
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
122
2/2018. (I. 11.) KE határozat
az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről
128
Magyar Közlöny - 2018/2
2018. január 4.
1/2018. (I. 4.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
118
1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról
118
1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról
119
2/2018. (I. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
119
Magyar Közlöny - 2018/1
2018. január 3.
1/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról
2
2/2018. (I. 3.) IM rendelet
az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
87
Köm.5023/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
100
Köf.5026/2017/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
102
Köf.5027/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
106
Köf.5032/2017/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának
109
1/2018. (I. 3.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
116
GENERÁLÁS

 

 

 

 

 

 

 
REGISZTRÁCIÓ


BELÉPÉS FACEBOOK-FIÓK NÉLKÜL
ELFELEJTETT JELSZÓ

Utolsó szinkronizálás az Országgyűlés honlapjával:
2018-02-18 22:30:02