A Magyar Közlönyök listája (2019)
2018 2019

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2019/108
2019. június 25.
2019. évi L. törvény
a Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről
3847
146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
3852
147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
3859
148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3861
149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3868
150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3868
30/2019. (VI. 25.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
3871
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
3877
2/2019. BJE határozat
az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról
3878
19/2019. (VI. 25.) OGY határozat
a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
3888
239/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
240/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3888
241/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói felmentésről
3889
242/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
243/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3889
244/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
245/2019. (VI. 25.) KE határozat
bírói kinevezésről
3890
246/2019. (VI. 25.) KE határozat
a 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról
3890
1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről
3891
1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3891
1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3892
1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3893
1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
3897
1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
3899
1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
3902
1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
3911
1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
3911
1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
3912
1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3913
1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3913
62/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3914
63/2019. (VI. 25.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
3914
Magyar Közlöny - 2019/107
2019. június 25.
2019. évi XLIX. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
3844
Magyar Közlöny - 2019/106
2019. június 25.
145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
3838
1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról
3839
1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről
3839
1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3841
Magyar Közlöny - 2019/105
2019. június 24.
2019. évi XLI. törvény
az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
3720
2019. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről
3732
2019. évi XLIII. törvény
a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről
3762
2019. évi XLIV. törvény
az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
3786
2019. évi XLV. törvény
az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről
3799
2019. évi XLVI. törvény
a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
3816
2019. évi XLVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
3831
2019. évi XLVIII. törvény
a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról
3836
Magyar Közlöny - 2019/104
2019. június 20.
143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
3692
144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
3696
28/2019. (VI. 20.) AM rendelet
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról
3697
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
3702
16/2019. (VI. 20.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról
3704
17/2019. (VI. 20.) IM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról
3708
Köf.5009/2019/4. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3711
1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
3715
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
3716
Magyar Közlöny - 2019/103
2019. június 19.
141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
3658
142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
3659
10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet
egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról
3660
1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről
3681
1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3684
1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3686
1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
3688
61/2019. (VI. 19.) ME határozat
@Tart2 = A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
3689
Magyar Közlöny - 2019/102
2019. június 18.
8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet
az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3594
25/2019. (VI. 18.) BM rendelet
az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
3595
15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3602
19/2019. (VI. 18.) AB határozat
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
3619
18/2019. (VI. 18.) OGY határozat
a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról
3648
60/2019. (VI. 18.) ME határozat
főiskolai rektor felmentéséről
3648
1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény
az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről
3649
Magyar Közlöny - 2019/101
2019. június 14.
139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3474
140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
3492
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet
a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról
3496
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3499
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről
3545
1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
3580
1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3582
1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3586
1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
3588
59/2019. (VI. 14.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
3591
Magyar Közlöny - 2019/100
2019. június 14.
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/100 - 2. rész
2019. június 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
3466
Magyar Közlöny - 2019/99
2019. június 13.
138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3452
4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
3453
15/2019. (VI. 13.) IM rendelet
az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
3454
3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
3455
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3457
58/2019. (VI. 13.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3463
Magyar Közlöny - 2019/98
2019. június 12.
138/2019. (VI. 12.) Korm. rendelet
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3368
6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3369
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3373
18/2019. (VI. 12.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3440
17/2019. (VI. 12.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról
3450
237/2019. (VI. 12.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3450
238/2019. (VI. 12.) KE határozat
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
3451
Magyar Közlöny - 2019/97
2019. június 11.
135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a szakképzési megállapodásról
3340
136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
3343
137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3346
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
3350
1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről
3351
1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3352
1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
3356
1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
3357
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
3358
1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról
3361
1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről
3361
1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
3363
1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
3365
1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról
3365
1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról
3366
57/2019. (VI. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3366
Magyar Közlöny - 2019/96
2019. június 7.
134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
3324
26/2019. (VI. 7.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
3326
24/2019. (VI. 7.) BM rendelet
a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról
3329
7/2019. (VI. 7.) HM rendelet
a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
3331
6/2019. (VI. 7.) PM rendelet
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
3332
235/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
236/2019. (VI. 7.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
3336
1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
3337
1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
3337
Magyar Közlöny - 2019/95
2019. június 5.
131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
3285
132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3285
133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
3286
23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet
pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3288
1/2019. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
3289
230/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
231/2019. (VI. 5.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
3298
232/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
233/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3299
234/2019. (VI. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3300
1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről
3300
1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről
3301
1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3303
1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről
3306
1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról
3306
1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról
3307
1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról
3308
1333/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához szükséges telkek állami tulajdonba vételéről
3309
1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról
3310
1335/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a berettyóújfalui zsinagóga műemléképület felújításának támogatásáról
3310
1336/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 azonosító számú, ("A Bezerédi-Duna-ág rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
3311
1337/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Vajdasági Birkózó Akadémia létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
3313
1338/2019. (VI. 5.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
3315
56/2019. (VI. 5.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3322
Magyar Közlöny - 2019/94
2019. június 3.
7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása, valamint a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3271
205/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
206/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
207/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3273
208/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
209/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói felmentésről
3274
210/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3274
211/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
212/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
213/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3275
214/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
215/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
216/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3276
217/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
218/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
219/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3277
220/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
221/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
222/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3278
223/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
224/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
225/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3279
226/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
227/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
228/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3280
229/2019. (VI. 3.) KE határozat
bírói kinevezésről
3281
1324/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a 2020. évi, a 2021. évi és a 2022. évi ITF FED Kupa Döntő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3281
1325/2019. (VI. 3.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről
3282
55/2019. (VI. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
3282
Magyar Közlöny - 2019/93
2019. május 31.
130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3236
5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról
3237
22/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról
3245
23/2019. (V. 31.) AM rendelet
a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosításáról
3249
24/2019. (V. 31.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
3253
25/2019. (V. 31.) AM rendelet
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
3258
14/2019. (V. 31.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
3258
13/2019. (V. 31.) ITM rendelet
a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
3259
196/2019. (V. 31.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3263
197/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3263
198/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
199/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3264
200/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
201/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3265
202/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
203/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3266
204/2019. (V. 31.) KE határozat
rektori megbízásról
3267
2/2019. (V. 31.) MK határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
3267
Magyar Közlöny - 2019/92
2019. május 30.
125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
3187
126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről
3192
127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3199
128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3203
129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3204
12/2019. (V. 30.) ITM rendelet
a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
3205
5/2019. (V. 30.) PM rendelet
az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
17/2019. (V. 30.) AB határozat
a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
3208
1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
3223
1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
3224
1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
3225
1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról
3226
1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3228
1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról
3229
1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről
3231
1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020-2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról
3231
1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
3233
1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
Magyar Közlöny - 2019/91
2019. május 29.
10/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról
3178
11/2019. (V. 29.) ITM rendelet
a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről
3180
Magyar Közlöny - 2019/90
2019. május 28.
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/90 - 2. rész
2019. május 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
22/2019. (V. 28.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
3168
21/2019. (V. 28.) AM rendelet
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról
3171
14/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
3172
15/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
3173
16/2019. (V. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
3173
193/2019. (V. 28.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
3174
194/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
195/2019. (V. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3175
1311/2019. (V. 28.) Korm. határozat
a Maklár község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
3176
1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat
külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
Magyar Közlöny - 2019/89
2019. május 27.
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról
3079
122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról
3093
123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3093
124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
3094
3/2019. (V. 27.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
3096
20/2019. (V. 27.) AM rendelet
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról
3098
22/2019. (V. 27.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
3103
23/2019. (V. 27.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3103
1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról
3105
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról
3135
1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
3135
1297/2019. (V. 27.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről
3137
1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
3139
1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
3141
1300/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
3146
1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról
3148
1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az Óbudai (Hajógyári)-sziget árvízvédelmi rendszere megvalósításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
3151
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról
3153
1304/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a "II. Nemzetközi Konferencia a Keresztényüldözésről" elnevezésű rendezvény 2019. évi megtartásáról
3156
1305/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Szír Ortodox Egyház projektjeinek támogatásáról
3156
1306/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a szíriai trappista-ciszterci nővérek projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
3157
1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú ("Tehetséggondozás sport által" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
3158
1308/2019. (V. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3160
1309/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3163
1310/2019. (V. 27.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében támogatást nyert "C-ROADS 2 Hungary" projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról
3163
53/2019. (V. 27.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a fogadó országgal kötött megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3164
54/2019. (V. 27.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
3165
Magyar Közlöny - 2019/88
2019. május 23.
21/2019. (V. 23.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
3060
4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelet
terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról
3062
Magyar Közlöny - 2019/87
2019. május 21.
21/2019. (V. 21.) BM rendelet
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
3056
190/2019. (V. 21.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
3057
191/2019. (V. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3057
192/2019. (V. 21.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
3058
1/2019. (V. 21.) PM határozat
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről
3058
Magyar Közlöny - 2019/86
2019. május 17.
120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3010
19/2019. (V. 17.) AM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
3017
1288/2019. (V. 17.) Korm. határozat
"A Római Birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza" világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelölésével kapcsolatos intézkedésekről
3050
1289/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat módosításáról
3050
1290/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
3051
1291/2019. (V. 17.) Korm. határozat
az ELTE Lágymányosi Campus Déli épületének bővítéséről és molekuláris biomarker laboratórium építéséről, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséről
3052
1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról
3053
1293/2019. (V. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról
3053
Magyar Közlöny - 2019/85
2019. május 17.
118/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
2992
119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek Szűcsi település másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolásával összefüggő módosításáról
2992
2/2019. (V. 17.) KKM rendelet
az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2996
182/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
3005
183/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és rangja visszavonásáról
3005
184/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3006
185/2019. (V. 17.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
3006
186/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
3007
187/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3007
188/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
3008
189/2019. (V. 17.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
3008
Magyar Közlöny - 2019/84
2019. május 16.
115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról
2984
116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2984
117/2019. (V. 16.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2986
1287/2019. (V. 16.) Korm. határozat
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer"című) projekt támogatásának növeléséről, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról szóló 1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat visszavonásáról
2987
52/2019. (V. 16.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
2989
Magyar Közlöny - 2019/83
2019. május 15.
111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
2943
112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről
2944
113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2944
114/2019. (V. 15.) Korm. rendelet
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2947
20/2019. (V. 15.) BM rendelet
az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2950
13/2019. (V. 15.) IM rendelet
egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
2956
1277/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Nemzetközi Versenyhálózat (International Competition Network) 2021. évi konferenciájának magyarországi megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2958
1278/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
2958
1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról
2962
1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
2963
1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
2972
1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
2974
1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat
az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő károk helyreállításáról, valamint a tisztított víz hasznosításáról
2976
1284/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programjáról
2978
1285/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról
2979
1286/2019. (V. 15.) Korm. határozat
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról
2980
Magyar Közlöny - 2019/82
2019. május 14.
110/2019. (V. 14.) Korm. rendelet
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2896
16/2019. (V. 14.) AB határozat
a Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
2899
1272/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2915
1273/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2915
1274/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2935
1275/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2937
1276/2019. (V. 14.) Korm. határozat
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás címének az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által megrendezett 2019. május 13-án Genfben sorra kerülő, részes felek konferenciája keretében történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2939
Magyar Közlöny - 2019/81
2019. május 13.
19/2019. (V. 13.) MNB rendelet
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
2850
20/2019. (V. 13.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
2870
8/2019. (V. 13.) MvM rendelet
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról
2876
19/2019. (V. 13.) BM rendelet
a közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2877
Köf.5001/2019/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2879
Köf.5002/2019/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2884
Köf.5004/2019/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2888
Magyar Közlöny - 2019/80
2019. május 13.
109/2019. (V. 13.) Korm. rendelet
a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
2788
1271/2019. (V. 13.) Korm. határozat
a tájegységi építészet előmozdítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2847
Magyar Közlöny - 2019/79
2019. május 10.
108/2019. (V. 10.) Korm. rendelet
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2738
17/2019. (V. 10.) AM rendelet
az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2739
18/2019. (V. 10.) AM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
2741
18/2019. (V. 10.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
2757
Magyar Közlöny - 2019/78
2019. május 8.
104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2705
105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
2712
106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
2715
107/2019. (V. 8.) Korm. rendelet
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2716
4/2019. (V. 8.) NMHH rendelet
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
2717
164/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
165/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
166/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2720
167/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
168/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
169/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2721
170/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2722
171/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói felmentésről
2722
172/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2722
173/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
174/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
175/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2723
176/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
177/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
178/2019. (V. 8.) KE határozat
bírói kinevezésről
2724
179/2019. (V. 8.) KE határozat
a 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról
2725
180/2019. (V. 8.) KE határozat
a 135/2016. (IV. 29.) KE határozattal módosított 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról
2725
181/2019. (V. 8.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
2725
1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
2726
1268/2019. (V. 8.) Korm. határozat
az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról
2732
1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról
2734
1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat
a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
2736
Magyar Közlöny - 2019/77
2019. május 7.
103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2692
7/2019. (V. 7.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet technikai módosításáról
2693
1264/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról
2701
1265/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Dél-budai Centrum beruházással kapcsolatos kérdésekről
2702
1266/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról szóló 1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
2702
Magyar Közlöny - 2019/76
2019. május 7.
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/76 - 2. rész
2019. május 7.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/76 - 2. rész
2019. május 7.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
17/2019. (V. 7.) BM rendelet
az "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez A II, A III, A IV, A V, B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, C I, C II, C III, C IV, C V, C VI alszakaszok a határjelek időszakos ellenőrzése 2018" című határokmány jóváhagyásáról
2680
162/2019. (V. 7.) KE határozat
rektori megbízásról
2681
163/2019. (V. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2681
1260/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges 2019. évi kormányzati intézkedésekről
2682
1261/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2682
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a "Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért" Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról
2683
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2684
51/2019. (V. 7.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
2689
Magyar Közlöny - 2019/75
2019. május 6.
102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
2672
160/2019. (V. 6.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
2676
161/2019. (V. 6.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
2676
1259/2019. (V. 6.) Korm. határozat
a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
2677
50/2019. (V. 6.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
2678
Magyar Közlöny - 2019/74
2019. május 3.
16/2019. (V. 3.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
2652
1255/2019. (V. 3.) Korm. határozat
kulturális célú feladat támogatásáról
2654
1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2654
1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról
2665
1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
2669
Magyar Közlöny - 2019/73
2019. május 2.
100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
2628
101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről
2629
1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2648
1254/2019. (V. 2.) Korm. határozat
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról
2649
Magyar Közlöny - 2019/72
2019. április 30.
97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
2565
98/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról
2574
99/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2576
9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet
a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról
2578
1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról
2579
1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2579
1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2582
1241/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a FINA 2025. évi 21. és a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
2585
1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről
2586
1243/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
2587
1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2608
1245/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az Igazságügyi Minisztérium tagállami kötelezettségek és kormányzati döntések alapján keletkezett többletfeladatai ellátásának központi forrásigényéről
2616
1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról
2616
1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról
2618
1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
2621
1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról
2621
1250/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a Kvassay HÉV-híd felújításához szükséges intézkedésekről
2622
1251/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a szombathelyi Haladás Sportkomplexum működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
2622
1252/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
az erdélyi magyar kulturális intézmények programjainak, működésének és beruházásainak támogatásáról
2623
45/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2623
46/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
47/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2624
48/2019. (IV. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a nemzetközi közúti közlekedésről Budapesten, 1994. március 22-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2625
49/2019. (IV. 30.) ME határozat
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 62/2014. (VII. 2.) ME határozat módosításáról
2626
Magyar Közlöny - 2019/71
2019. április 29.
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/71 - 2. rész
2019. április 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/71 - 2. rész
2019. április 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
az "A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" című kiegészítő határokmány, valamint a "Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562
Magyar Közlöny - 2019/70
2019. április 25.
95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról
2530
96/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet
a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
2532
17/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
a "Földtani Intézet" ezüst emlékérme kibocsátásáról
2533
18/2019. (IV. 25.) MNB rendelet
a "Földtani Intézet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2535
6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet
a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2537
15/2019. (IV. 25.) AM rendelet
a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról
2538
1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat
a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről
2542
44/2019. (IV. 25.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2544
Magyar Közlöny - 2019/69
2019. április 23.
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
2338
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról
2437
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről
2450
89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről
2481
90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2483
91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2485
92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2486
93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2489
94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2490
16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
2492
1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a "Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról
2493
1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2495
1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
2499
1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
2500
1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról
2503
1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról
2505
1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról
2507
1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
2509
1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
2509
1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2513
1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2515
1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2517
1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú ("Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2519
1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2521
1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2523
1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú ("Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
2525
1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
2527
1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
2527
1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeµské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2528
43/2019. (IV. 23.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2528
Magyar Közlöny - 2019/68
2019. április 23.
85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2330
1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat
a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról
2333
Magyar Közlöny - 2019/67
2019. április 18.
81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2276
82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
2290
83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról
2292
84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2305
8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet
a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról
2307
157/2019. (IV. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
2308
1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról
2308
1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
2310
1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a régizene népszerűsítésének támogatásáról
2317
1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról
2317
1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról
2318
1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról
2318
1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről
2319
1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról
2319
1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
2323
1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat
települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
2323
Magyar Közlöny - 2019/66
2019. április 17.
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/66 - 2. rész
2019. április 17.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2202
14/2019. (IV. 17.) BM rendelet
az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról
2240
14/2019. (IV. 17.) AB határozat
a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2243
15/2019. (IV. 17.) AB határozat
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról
2256
153/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
154/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2270
155/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói kinevezésről
2270
156/2019. (IV. 17.) KE határozat
bírói felmentésről
2271
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről
2271
1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről
2273
1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat
szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról
2274
42/2019. (IV. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
2274
Magyar Közlöny - 2019/65
2019. április 15.
80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet
az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
2168
3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
2187
6/2019. (IV. 15.) HM rendelet
a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
2190
1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről
2196
1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról
2197
1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
2198
1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
2199
Magyar Közlöny - 2019/64
2019. április 12.
2019. évi XXXVIII. törvény
a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2130
2019. évi XXXIX. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2140
2019. évi XL. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
2143
78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2146
79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2146
4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2150
1/2019. (IV. 12.) ME rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
2154
13/2019 (IV. 12.) BM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
2155
12/2019. (IV. 12.) IM rendelet
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
2157
152/2019. (IV. 12.) KE határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról
2160
1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
2160
1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2163
1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
2164
Magyar Közlöny - 2019/63
2019. április 11.
2019. évi XXX. törvény
a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
2029
2019. évi XXXI. törvény
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
2033
2019. évi XXXII. törvény
a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
2035
2019. évi XXXIII. törvény
az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
2036
2019. évi XXXIV. törvény
az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2037
2019. évi XXXV. törvény
az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
2092
2019. évi XXXVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
2099
2019. évi XXXVII. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
2110
77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2115
5/2019. (IV. 11.) HM rendelet
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
2116
148/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
149/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2124
150/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
151/2019. (IV. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2125
1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat
a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról
2126
39/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
40/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2127
41/2019. (IV. 11.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2128
Magyar Közlöny - 2019/62
2019. április 10.
2019. évi XXV. törvény
a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről
1996
2019. évi XXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
1997
2019. évi XXVII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
1999
2019. évi XXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
1999
2019. évi XXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2003
76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2007
14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
2010
5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet
az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
2011
6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
2011
14/2019. (IV. 10.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
2013
1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
2020
1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
2025
1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat
budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról
2025
Magyar Közlöny - 2019/61
2019. április 9.
75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
1988
12/2019. (IV. 9.) BM rendelet
a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
1991
1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről
1992
1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozat
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről
1993
Magyar Közlöny - 2019/60
2019. április 8.
2019. évi XXIV. törvény
a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
1946
74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet
a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről
1950
11/2019. (IV. 8.) BM rendelet
az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
1954
12/2019. (IV. 8.) AB határozat
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
1957
13/2019. (IV. 8.) AB határozat
a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
1966
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1983
146/2019. (IV. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1984
147/2019. (IV. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1984
1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat
a 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1985
Magyar Közlöny - 2019/59
2019. április 5.
73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet
az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1909
12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
az "Eötvös Loránd" ezüst emlékérme kibocsátásáról
1912
13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet
az "Eötvös Loránd" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
1914
13/2019. (IV. 5.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1916
10/2019. (IV. 5.) IM rendelet
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1919
11/2019. (IV. 5.) IM rendelet
egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
1921
4/2019. (IV. 5.) PM rendelet
a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
1928
132/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
133/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
134/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1929
135/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
136/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
137/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1930
138/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói felmentésről
1931
139/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1931
140/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1931
141/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1932
142/2019. (IV. 5.) KE határozat
bírói kinevezésről
1932
143/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1932
144/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
145/2019. (IV. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1933
1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1934
1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a "Budapest 2019 - Európa sportfővárosa" programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
1936
1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról
1937
1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
1939
1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1940
1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
1940
1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat
a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról
1941
38/2019. (IV. 5.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
1944
Magyar Közlöny - 2019/58
2019. április 4.
69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a Közszolgálati Döntőbizottságról
1878
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról
1884
71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
1891
72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1897
9/2019. (IV. 4.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
1900
6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
1902
7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet
a Műszaki Szabályozási Bizottságról
1903
1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat
Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről
1905
1182/2019. (IV. 4.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia közötti együttműködés támogatásáról
1906
Magyar Közlöny - 2019/57
2019. április 3.
67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet
a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról
1866
68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet
az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
1868
1178/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a Hungary Helps Program keretében a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház projektjeinek támogatásáról
1870
1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a szaporcai turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról
1871
1180/2019. (IV. 3.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú ("VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1873
é37/2019. (IV. 3.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
1876
Magyar Közlöny - 2019/56
2019. április 2.
7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelet
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
1856
12/2019. (IV. 2.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1859
13/2019. (IV. 2.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
1859
1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat
az Afrika stratégiáról
1861
36/2019. (IV. 2.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1864
Magyar Közlöny - 2019/55
2019. április 1.
9/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
1814
10/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1816
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
1824
12/2019. (IV. 1.) AM rendelet
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról
1838
1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1845
1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről
1845
1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1847
1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
1850
1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről
1851
1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről
1852
1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozat
a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
1853
35/2019. (IV. 1.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1853
Magyar Közlöny - 2019/54
2019. március 29.
4/2019. (III. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
1796
5/2019. (III. 29.) ITM rendelet
a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
1797
3/2019. (III. 29.) PM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról
1798
11/2019. (III. 29.) AB határozata
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályos 44. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
1805
131/2019. (III. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1810
1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat
a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról
1810
Magyar Közlöny - 2019/53
2019. március 29.
10/2019. (III. 29.) BM rendelet
a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról
1790
125/2019. (III. 29.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
1791
126/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1791
127/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
128/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
129/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
130/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
Magyar Közlöny - 2019/53 - 2. rész
2019. március 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
10/2019. (III. 29.) BM rendelet
a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról
1790
125/2019. (III. 29.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
1791
126/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1791
127/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
128/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1792
129/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
130/2019. (III. 29.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
1793
Magyar Közlöny - 2019/52
2019. március 28.
3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
1760
4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet
az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1761
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
1762
9/2019. (III. 28.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
1779
8/2019. (III. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
1783
1/2019. (III. 28.) PM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1783
2/2019. (III. 28.) PM rendelet
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról
1786
1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
1788
Magyar Közlöny - 2019/52 - 2. rész
2019. március 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
1760
4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet
az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1761
5/2019. (III. 28.) MvM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
1762
9/2019. (III. 28.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
1779
8/2019. (III. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
1783
1/2019. (III. 28.) PM rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1783
2/2019. (III. 28.) PM rendelet
a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról
1786
1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
1788
Magyar Közlöny - 2019/51
2019. március 27.
2019. évi XX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1699
2019. évi XXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről
1706
2019. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1707
2019. évi XXIII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
1713
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
1722
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról
1723
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1728
66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról
1730
2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
1739
1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1740
1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1743
1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1743
1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
1745
1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1748
1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1750
1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
1754
1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
1756
Magyar Közlöny - 2019/51 - 2. rész
2019. március 27.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2019. évi XX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1699
2019. évi XXI. törvény
az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről
1706
2019. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1707
2019. évi XXIII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
1713
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
1722
64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról
1723
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1728
66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról
1730
2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
1739
1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1740
1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1743
1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1743
1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről
1744
1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
1745
1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1748
1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1750
1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
1754
1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
1756
Magyar Közlöny - 2019/50
2019. március 26.
2019. évi XV. törvény
egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
1652
2019. évi XVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1656
2019. évi XVII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
1675
2019. évi XVIII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
1676
2019. XIX. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
1678
61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1684
62/2019. (III. 26.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1686
7/2019. (III. 26.) AM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1688
8/2019. (III. 26.) AM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról
1689
8/2019. (III. 26.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról
1694
34/2019. (III. 26.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1695
Magyar Közlöny - 2019/49
2019. március 25.
59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1614
60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1616
7/2019. (III. 25.) IM rendelet
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
1627
1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról
1639
1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat
az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról
1640
1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat
egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről
1641
1153/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1641
1154/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával összefüggő intézkedésekről és azok finanszírozásáról
1642
1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról
1644
1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat
kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről
1646
1157/2019. (III. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1648
32/2019. (III. 25.) ME határozat
a Magyar-Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
1648
33/2019. (III. 25.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1649
Magyar Közlöny - 2019/48
2019. március 22.
2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet
egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
1542
8/2019. (III. 22.) AB határozat
makád Község Önkormányzata 11/2003. (X. 7.) számú rendelete mellékletének 6. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1569
9/2019. (III. 22.) AB határozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1579
10/2019. (III. 22.) AB határozat
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1600
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1611
Magyar Közlöny - 2019/47
2019. március 20.
6/2019. (III. 20.) AB határozat
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1496
7/2019. (III. 20.) AB határozat
a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig hatályos 54. § (4)-(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
1507
1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
1532
1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat
egyes kulturális célú feladatok támogatásáról
1536
1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források biztosításáról
1536
1148/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működésének támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
1537
1149/2019. (III. 20.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
29/2019. (III. 20.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1538
30/2019. (III. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1539
31/2019. (III. 20.) ME határozat
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről
1539
Magyar Közlöny - 2019/46
2019. március 19.
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
1436
1/2019. (III. 19.) MK rendelet
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról
1458
6/2019. (III. 19.) AM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról
1458
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1460
11/2019. (III. 19.) OGY határozat
farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1461
118/2019. (III. 19.) KE határozat
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1461
119/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1465
120/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1468
121/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1473
122/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1480
123/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1489
124/2019. (III. 19.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1493
Magyar Közlöny - 2019/45
2019. március 18.
54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
1243
55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1249
56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1251
57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról
1252
58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1253
6/2019. (III. 18.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
1254
108/2019. (III. 18.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
1408
109/2019. (III. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1408
110/2019. (III. 18.) KE határozat
vezérőrnagyi előléptetésről
1409
111/2019. (III. 18.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
1409
112/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói felmentésről
1410
113/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói felmentésről
1410
114/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1410
115/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1411
116/2019. (III. 18.) KE határozat
bírói kinevezésről
1411
117/2019. (III. 18.) KE határozat
a 95/2016. (III. 22.) KE határozat módosításáról
1411
1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről
1412
1133/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a magyar űrkutatás és űrtevékenység fejlesztéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról
1413
1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
1414
1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről
1416
1136/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú ("A Zenede épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1420
1137/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" című projekt támogatásának növeléséről
1422
1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1424
1139/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1427
1140/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1429
1141/2019. (III. 18.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
1431
1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
1431
1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat
a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1432
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat
az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1432
Magyar Közlöny - 2019/44
2019. március 14.
52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
1228
53/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1233
5/2019. (III. 14.) AM rendelet
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
1234
1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1236
1130/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
1236
1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról
1237
27/2019. (III. 14.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között
1239
28/2019. (III. 14.) ME határozat
az M3 autópálya - Mátészalka - országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1239
 
a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról
Magyar Közlöny - 2019/43
2019. március 14.
2019. évi III. törvény
a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1135
2019. évi IV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1145
2019. évi V. törvény
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1157
2019. évi VI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobroho¹») között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1161
2019. évi VII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
1164
2019. évi VIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
1167
2019. évi IX. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1179
2019. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1190
2019. évi XI. törvény
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről
1197
2019. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
1212
2019. évi XIII. törvény
a vagyonkezelő alapítványokról
1215
2019. évi XIV. törvény
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről
1218
50/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatos módosításáról
1222
51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet
a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1223
1127/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenésről
1225
1128/2019. (III. 14.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1226
Magyar Közlöny - 2019/42
2019. március 12.
1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1128
1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a "30 éve szabadon" emlékév programjáról
1128
1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről
1130
1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről
1131
Magyar Közlöny - 2019/41
2019. március 13.
2019. évi II. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1095
48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet
a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
1100
49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1101
1/2019. (III. 13.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
1103
7/2019. (III. 13.) BM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
1106
5/2019. (III. 13.) IM rendelet
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
1106
1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről
1114
1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról
1115
1115/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1115
1116/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a 2023. évi ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1116
1117/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az Iskola Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
1116
1118/2019. (III. 13.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1116
1119/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek igazságügyi szakértői véleményt követő támogatásának növeléséről
1118
1120/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1120
1121/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú ("A pécsi uránvárosi piac fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
1122
1122/2019. (III. 13.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1124
26/2019. (III. 13.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1126
Magyar Közlöny - 2019/40
2019. március 12.
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a babaváró támogatásról
1056
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról
1068
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1074
47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1080
6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
1085
1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről
1087
1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1089
1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról
1091
25/2019. (III. 12.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1092
Magyar Közlöny - 2019/39
2019. március 12.
43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról
1014
3/2019. (III. 12.) NVTNM rendelet
az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1018
4/2019. (III. 12.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról
1019
Köm.5042/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1048
1107/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2019. évi adományozásáról
1051
1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról
1052
1109/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás átcsoportosításáról
1053
Magyar Közlöny - 2019/38
2019. március 11.
42/2019. (III. 11.) Korm. rendelet
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
984
4/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról
985
5/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról
995
6/2019. (III. 11.) BM rendelet
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
999
5/2019. (III. 11.) AB határozat
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1004
1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat
Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról
1010
1106/2019. (III. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben kormányhatározatok módosításáról
1011
Magyar Közlöny - 2019/37
2019. március 8.
41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
962
1/2019. (III. 8.) TNM rendelet
a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
964
1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről
965
1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról
965
1094/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról
966
1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról
966
1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről
969
1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról
970
1098/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről
971
1099/2019. (III. 8.) Korm. határozat
Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről
972
1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az Ázsia-Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról
973
1101/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról
974
1102/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
974
1103/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
975
1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
975
Magyar Közlöny - 2019/36
2019. március 7.
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról
906
40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
907
11/2019. (III. 7.) MNB rendelet
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
911
3/2019. (III. 7.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
912
4/2019. (III. 7.) AB határozat
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról
932
24/2019. (III. 7.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
960
Magyar Közlöny - 2019/35
2019. március 6.
38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet
a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról
888
2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet
a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
892
4/2019. (III. 6.) AM rendelet
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
893
10/2019. (III. 6.) OGY határozat
a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
899
96/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
899
97/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
899
98/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
99/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
100/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
900
101/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
901
102/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói felmentésről
901
103/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
901
104/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
105/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
106/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
902
107/2019. (III. 6.) KE határozat
bírói kinevezésről
903
1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
903
23/2019. (III. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
904
Magyar Közlöny - 2019/34
2019. március 5.
32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról
847
33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
848
34/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
850
35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
851
36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
852
37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
857
1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról
858
2/2019. (III. 5.) AB határozat
az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (1) bekezdésének, valamint a XIV. cikk (4) bekezdésének értelmezéséről
860
7/2019. (III. 5.) OGY határozat
a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról
879
8/2019. (III. 5.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
879
9/2019. (III. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
880
95/2019. (III. 5.) KE határozat
a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről
881
1084/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló jogszabályok végrehajtása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
881
1085/2019. (III. 5.) Korm. határozat
az állami tankönyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
883
1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról
883
1087/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
884
1088/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjának módosításáról
885
1089/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Komárom városában megvalósítani szükséges víziközmű fejlesztések támogatásáról
885
1090/2019. (III. 5.) Korm. határozat
a Buenos Airesben 2019. március 20-22. között megrendezésre kerülő második Magas Szintű Dél-Dél Együttműködési ENSZ Konferencián való magyar részvételről
886
Magyar Közlöny - 2019/33
2019. március 1.
27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
813
28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
813
29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
826
30/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
828
31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
828
1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet
a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
830
5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
831
94/2019. (III. 1.) KE határozat
a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről
833
1079/2019. (III. 1.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
833
1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat
Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról
834
1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
836
1082/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
838
1083/2019. (III. 1.) Korm. határozat
a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
842
21/2019. (III. 1.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
844
22/2019. (III. 1.) ME határozat
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről
844
Magyar Közlöny - 2019/32
2019. március 1.
4/2019. (III. 1.) IM rendelet
az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
804
93/2019. (III. 1.) KE határozat
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontjának kitűzéséről
810
Magyar Közlöny - 2019/31
2019. február 28.
2019. évi I. törvény
a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
764
26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
772
4/2019. (II. 28.) HM rendelet
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
776
61/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
777
62/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
777
63/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
778
64/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
778
65/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
779
66/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
779
67/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
780
68/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
780
69/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
781
70/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
781
71/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
782
72/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
782
73/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
783
74/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
783
75/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
76/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
784
77/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
785
78/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
785
79/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
786
80/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
786
81/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
82/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
787
83/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
84/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
788
85/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
789
86/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
789
87/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
790
88/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
790
89/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
791
90/2019. (II. 28.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
791
91/2019. (II. 28.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
792
92/2019. (II. 28.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
792
1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
793
1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Kö