A Magyar Közlönyök listája (2018)

2016 2017 2018

KERESÉS:
KERESS!
JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/162
2018. október 17.
195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
30745
196/2018. (X. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30745
1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról
30747
1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
30750
1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
30754
1512/2018. (X. 17.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30761
1513/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30763
1514/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásáról
30765
1515/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról
30765
1516/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat és a Szíriai Örmény Református Egyházak Közössége projektjeinek támogatásáról
30766
1517/2018. (X. 17.) Korm. határozat
Magyarország Dublini Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
30766
1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről
30767
1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a felső-tiszai kommunális hulladék fizikai eltávolításához szükséges beruházások forrásigényének biztosításáról
30770
1520/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
30770
1521/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról
30771
1522/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Pannónia Szíve Program keretében a Vál községben megvalósításra kerülő turisztikai és sportcélú fejlesztések előkészítéséről és támogatásáról
30773
1523/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 2019. évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról
30775
1524/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról
30775
1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról
30776
131/2018. (X. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
30777
Magyar Közlöny - 2018/161
2018. október 16.
2018. évi LXIII. törvény
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról
30734
32/2018. (X. 16.) MNB rendelet
a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
30735
23/2018. (X. 16.) ITM rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
30737
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
30738
20/2018. (X. 16.) OGY határozat
a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról
30739
21/2018. (X. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
30740
22/2018. (X. 16.) OGY határozat
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
30742
463/2018. (X. 16.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
30742
Magyar Közlöny - 2018/160
2018. október 16.
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország Alaptörvénye
30702
Magyar Közlöny - 2018/159
2018. október 15.
193/2018. (X. 15.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
30680
194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
30680
30/2018. (X. 15.) MNB rendelet
az "Az Első világháború befejezése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
30682
31/2018. (X. 15.) MNB rendelet
az "Az Első világháború befejezése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
30684
31/2018. (X. 15.) AM rendelet
az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról
30686
28/2018. (X. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
30690
1504/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
30694
1505/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról
30694
1506/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
30695
1507/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról
30697
1508/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30699
Magyar Közlöny - 2018/158
2018. október 12.
188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30569
189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30578
190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30578
191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
30580
192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30581
35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
30583
36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
30661
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30663
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
30664
462/2018. (X. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
30664
1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
30666
1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
30668
1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról
30669
1500/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról
30671
1501/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Budapest MICE Turisztikai Fejlesztési Program támogatásáról
30672
1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
30675
1503/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Lővérek Program részeként megvalósuló új soproni fedett uszoda fejlesztés megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
30676
127/2018. (X. 12.) ME határozat
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
128/2018. (X. 12.) ME határozat
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
129/2018. (X. 12.) ME határozat
a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30678
130/2018. (X. 12.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
Magyar Közlöny - 2018/157
2018. október 11.
2018. évi LVII. törvény
a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről
30494
2018. évi LVIII. törvény
a Közép- és Kelet-európai Halászati Fejlesztési Nemzetközi Szervezet (EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
30498
2018. évi LIX. törvény
az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról
30512
2018. évi LX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
30516
2018. évi LXI. törvény
a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
30528
2018. évi LXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
30539
1/2018. (X. 11.) MK rendelet
a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről
30541
29/2018. (X. 11.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
30543
30/2018. (X. 11.) AM rendelet
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30544
458/2018. (X. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
30564
459/2018. (X. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
30564
460/2018. (X. 11.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
30565
461/2018. (X. 11.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
30565
Magyar Közlöny - 2018/156
2018. október 10.
4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
30460
33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
30463
34/2018. (X. 10.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
30464
17/2018. (X. 10.) AB határozat
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30465
1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről
30487
1494/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításához szükséges kötelezettségvállalásról
30490
1495/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló kulturális fejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
30490
1496/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
30491
124/2018. (X. 10.) ME határozat
a Magyarország Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusokról szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
30491
125/2018. (X. 10.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
30492
126/2018. (X. 10.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
30492
Magyar Közlöny - 2018/155
2018. október 9.
2018. évi LVI. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
30440
186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30443
187/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30447
447/2018. (X. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30448
448/2018. (X. 9.) KE határozat
rektori megbízásról
30448
449/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
450/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
451/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
452/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30450
453/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30450
454/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30450
455/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
456/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
457/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
1489/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
30452
1490/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú ("Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30453
1491/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, "Marótvölgyi öblözet rendezése" tárgyú projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
30455
1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, "Logisztikai raktárcsarnok építése" című projekt támogatásának növeléséről
30457
Magyar Közlöny - 2018/154
2018. október 8.
183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
30403
184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
30404
185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30408
15/2018. (X. 8.) AB határozat
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.476/2017. számú ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
30409
16/2018. (X. 8.) AB határozat
a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30413
1483/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről
30429
1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
30431
1485/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
30433
1486/2018. (X. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
30435
1487/2018. (X. 8.) Korm. határozat
a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához szükséges intézkedésekről
30437
1488/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30437
122/2018. (X. 8.) ME határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30438
123/2018. (X. 8.) ME határozat
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről
30438
Magyar Közlöny - 2018/153
2018. október 5.
27/2018. (X. 5.) AM rendelet
az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról
30394
28/2018. (X. 5.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
30396
1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat
az "Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
30399
Magyar Közlöny - 2018/152
2018. október 4.
27/2018. (X. 4.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
30388
445/2018. (X. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30389
446/2018. (X. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30390
1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról
30391
121/2018. (X. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
30392
Magyar Közlöny - 2018/151
2018. október 3.
18/2018. (X. 3.) OGY határozat
a földművesek emléknapjáról
30382
19/2018. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
30382
1480/2018. (X. 3.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30383
Magyar Közlöny - 2018/150
2018. október 2.
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól
30362
179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról
30364
180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30372
181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
30373
182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
30374
1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről
30376
1478/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
30377
1479/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
30379
Magyar Közlöny - 2018/149
2018. október 1.
177/2018. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
30358
1476/2018. (X. 1.) Korm. határozat
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról
30359
120/2018. (X. 1.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről
30360
Magyar Közlöny - 2018/148
2018. október 1.
25/2018. (X. 1.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról
30346
26/2018. (X. 1.) AM rendelet
a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről
30353
Magyar Közlöny - 2018/147
2018. szeptember 28.
9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
30188
32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
30332
27/2018. (IX. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
30339
Köf.5013/2018/8. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30340
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30342
444/2018. (IX. 28.) KE határozat
rektori megbízásról
30343
1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
30343
Magyar Közlöny - 2018/147 - 2. rész
2018. szeptember 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
30188
32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
30332
27/2018. (IX. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
30339
Köf.5013/2018/8. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30340
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30342
444/2018. (IX. 28.) KE határozat
rektori megbízásról
30343
1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
30343
Magyar Közlöny - 2018/146
2018. szeptember 27.
175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
30103
176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30105
26/2018. (IX. 27.) BM rendelet
a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól
30106
15/2018. (IX. 27.) HM rendelet
az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról
30110
16/2018. (IX. 27.) HM rendelet
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
30118
17/2018. (IX. 27.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
30119
19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30120
20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról
30127
21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról
30144
22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról
30168
14/2018. (IX. 27.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30172
1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a Falusi Útalap létrehozásáról
30179
1472/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges források biztosításáról
30181
1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
30183
1474/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30184
119/2018. (IX. 27.) ME határozat
az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
30186
Magyar Közlöny - 2018/145
2018. szeptember 26.
172/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
30088
173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól
30088
174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
30089
1467/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
30095
1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezéséhez és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
30097
1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
30098
1470/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30098
118/2018. (IX. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről
30099
Magyar Közlöny - 2018/144
2018. szeptember 25.
169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
30068
170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30069
171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
30069
31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30071
Knk.VII.37.935/2018/2. számú végzés
a Kúria végzése
30073
1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
30076
1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok támogatásáról
30077
1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről
30079
1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról
30079
1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról
30080
1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról
30082
1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
30082
1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
30083
1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
30084
1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
30085
Magyar Közlöny - 2018/143
2018. szeptember 21.
1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről
30050
1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről
30051
1450/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház projektjei megvalósítását elősegítő kormányzati hozzájárulásról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
30054
1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról
30055
1452/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003 azonosító számú ("Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú ("Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
30056
1453/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
30058
1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
30060
1455/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30064
1456/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30064
117/2018. (IX. 21.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30065
Magyar Közlöny - 2018/142
2018. szeptember 20.
24/2018. (IX. 20.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
29978
25/2018. (IX. 20.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
29980
18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet
az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről
29985
8/2018. (IX. 20.) PM rendelet
a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról
29986
443/2018. (IX. 20.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
30048
Magyar Közlöny - 2018/141
2018. szeptember 18.
15/2018. (IX. 18.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
29972
16/2018. (IX. 18.) OGY határozat
bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29972
17/2018. (IX. 18.) OGY határozat
szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29973
1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről
29973
1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
29974
1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29975
Magyar Közlöny - 2018/140
2018. szeptember 17.
166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól
29808
167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
29813
168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
29815
14/2018. (IX. 17.) HM rendelet
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
29817
17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet
az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
29835
1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
29961
1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
29961
1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról
29967
113/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
29969
114/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29969
115/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
29969
116/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
29970
Magyar Közlöny - 2018/139
2018. szeptember 13.
11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
29798
1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat
a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről
29805
Magyar Közlöny - 2018/138
2018. szeptember 12.
414/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
415/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
416/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
417/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
418/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
419/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
420/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
421/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
422/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
423/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
424/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
425/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
426/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
427/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
428/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
429/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
430/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
431/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
432/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
433/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
434/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
435/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
436/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
437/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
438/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
439/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
440/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 367/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29795
441/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 369/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
442/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 373/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29796
Magyar Közlöny - 2018/137
2018. szeptember 11.
164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29753
165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
29754
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
29757
411/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29766
412/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29766
413/2018. (IX. 11.) KE határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
29767
1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról
29767
1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29767
1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29768
1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29768
1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
29770
1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
29770
1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról
29772
1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
29774
1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
29776
1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
29778
1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról
29780
1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
112/2018. (IX. 11.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
29784
Magyar Közlöny - 2018/136
2018. szeptember 10.
162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
29730
163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
29741
410/2018. (IX. 10.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
29745
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól
29747
1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29748
Magyar Közlöny - 2018/135
2018. szeptember 7.
160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29606
161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
29613
26/2018. (IX. 7.) IM rendelet
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
29616
15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
29714
1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
29715
1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29716
1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29718
1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
29719
1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29722
1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról
29722
1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
29723
1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
29723
1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről
29724
1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról
29726
1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról
29726
1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29726
110/2018. (IX. 7.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
29727
111/2018. (IX. 7.) ME határozat
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
29727
Magyar Közlöny - 2018/134
2018. szeptember 4.
14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet
egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról
29568
13/2018. (IX. 4.) AB határozat
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról
29577
408/2018. (IX. 4.) KE határozat
bírói kinevezésről
29603
409/2018. (IX. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
29603
109/2018. (IX. 4.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
29604
Magyar Közlöny - 2018/133
2018. szeptember 3.
154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról
29551
155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
29552
156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
29554
157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
29555
158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
29556
159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
29557
25/2018. (IX. 3.) IM rendelet
az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
29558
406/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29560
407/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29560
1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29561
1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
29561
1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29561
1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29564
1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29565
Magyar Közlöny - 2018/132
2018. augusztus 31.
153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról
29454
1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
29457
2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
29477
24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról
29480
13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
29508
24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet
az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29530
13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
29536
1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29537
1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
29544
1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról
29544
1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
29546
108/2018. (VIII. 31.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29546
Magyar Közlöny - 2018/131
2018. augusztus 30.
152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
29402
23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet
a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről
29403
30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29404
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
29427
1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
29447
1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról
29448
1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
29448
1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29449
1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről
29449
1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
107/2018. (VIII. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29451
Magyar Közlöny - 2018/130
2018. augusztus 29.
28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
29362
29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
29372
11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
29373
12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
29378
7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról
29379
Magyar Közlöny - 2018/129
2018. augusztus 23.
8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
29314
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról
29316
5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
29323
6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
29324
391/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
392/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
393/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29327
394/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29332
395/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29337
396/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29349
397/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29354
398/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
399/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
400/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
401/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
402/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
403/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
404/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
405/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
Magyar Közlöny - 2018/128
2018. augusztus 21.
29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
29228
9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
29232
10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
29255
1395/2018. (VIII. 21.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2018. évi adományozásáról
29311
Magyar Közlöny - 2018/127
2018. augusztus 17.
22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
29216
23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról
29218
8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet
az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
29219
386/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29223
387/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29223
388/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29224
389/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29224
390/2018. (VIII. 17.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
29225
Magyar Közlöny - 2018/126
2018. augusztus 13.
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről
145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól
7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
385/2018. (VIII. 13.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról
1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről
1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról
1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról
1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról
1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról
1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról
1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról
1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú ["Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése" című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobroho¹») között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről
106/2018. (VIII. 13.) ME határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
Magyar Közlöny - 2018/125
2018. augusztus 7.
21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
29112
26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29112
27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról
29116
1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
29126
Magyar Közlöny - 2018/124
2018. augusztus 1.
3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
29108
Magyar Közlöny - 2018/123
2018. július 31.
2018. évi L. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
28841
2018. évi LI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
29037
2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról
29055
2018. évi LIII. törvény
a magánélet védelméről
29073
2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről
29076
2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról
29086
27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról
29094
28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
29096
25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
29098
368/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
369/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
370/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
371/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
372/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
373/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
374/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
375/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
376/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
377/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
378/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
379/2018. (VII. 31.) KE határozat
@Tart2 = Bírói kinevezésről
29103
380/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
381/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
382/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
383/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
384/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
Magyar Közlöny - 2018/122
2018. július 30.
2018. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28794
2018. évi XLIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLIV. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLV. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
28802
2018. évi XLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
28804
2018. évi XLVII. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
28805
2018. évi XLVIII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról
28810
2018. évi XLIX. törvény
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
28813
142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet
a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról
28826
365/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről
28836
366/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
28836
367/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
28836
1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat
a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
28837
Magyar Közlöny - 2018/121
2018. július 27.
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
28770
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
28791
Magyar Közlöny - 2018/120
2018. július 27.
10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
27476
19/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27479
20/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
27503
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
27505
12/2018. (VII. 27.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
28738
6/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
28756
Magyar Közlöny - 2018/119
2018. július 26.
138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól
27361
139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27363
140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27364
7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
27365
1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)
27440
1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről
27440
1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről
27442
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
27443
1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
27458
1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
27460
1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról
27460
1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról
27461
1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről
27461
1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
27464
1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
27465
1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról
27465
1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról
27466
1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
27467
1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról
27468
1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról
27471
1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
27471
1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27473
102/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
27473
103/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27473
104/2018. (VII. 26.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
27474
105/2018. (VII. 26.) ME határozat
a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről
27474
Magyar Közlöny - 2018/118
2018. július 25.
136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
27346
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
27346
1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
27349
1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
27351
1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
27351
1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27352
1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27356
1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról
27356
1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27357
1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27358
Magyar Közlöny - 2018/117
2018. július 25.
2018. évi XXXV. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
27164
2018. évi XXXVI. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
27164
2018. évi XXXVII. törvény
az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
27196
2018. évi XXXVIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
27197
2018. évi XXXIX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
27225
2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
27227
2018. évi XLI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
27257
135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27332
6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról
27335
359/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
360/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
361/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
362/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
363/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
364/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27339
1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27341
Magyar Közlöny - 2018/116
2018. július 23.
129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
27132
130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről
27133
131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27139
132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27141
133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27145
134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
27157
18/2018. (VII. 23.) AM rendelet
az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról
27158
1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról
27159
1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
27159
1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27159
97/2018. (VII. 23.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
27160
98/2018. (VII. 23.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
27161
99/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
100/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
101/2018. (VII. 23.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről
27162
Magyar Közlöny - 2018/115
2018. július 20.
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932
9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
27124
96/2018. (VII. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27129
Magyar Közlöny - 2018/115 - 2. rész
2018. július 20.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932
9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
27124
96/2018. (VII. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27129
Magyar Közlöny - 2018/114
2018. július 19.
2018. évi XXVII. törvény
a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26814
2018. évi XXVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
26820
2018. évi XXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
26841
2018. évi XXX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26852
2018. évi XXXI. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
26854
2018. évi XXXII. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
26864
2018. évi XXXIII. törvény
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26878
11/2018. (VII. 19.) HM rendelet
a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről
26891
6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról
26893
Köf. 5013/2018/6. számú határo
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
26923
1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
26928
1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról
26930
Magyar Közlöny - 2018/113
2018. július 18.
128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26804
2/2018. (VII. 18.) ME rendelet
a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26806
2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26807
1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26809
1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról
26809
1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról
26810
1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
26811
95/2018. (VII. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26811
Magyar Közlöny - 2018/112
2018. július 18.
127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
26691
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról
26693
10/2018. (VII. 18.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
26751
11/2018. (VII. 18.) AB határozat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26762
12/2018. (VII. 18.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
26772
A Kúria közleménye
nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
26787
A Kúria közleménye
szavazási ügyben meghozott döntéséről
26787
1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről
26788
1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről
26791
1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
26792
1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26793
1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről
26794
1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
26795
1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló @Tart1 = 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
26796
1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről
26798
1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről
26800
Magyar Közlöny - 2018/111
2018. július 16.
17/2018. (VII. 16.) AM rendelet
az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról
26680
345/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
346/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
347/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26682
348/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
349/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
350/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26683
351/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
352/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
353/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26684
354/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
355/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
356/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26685
357/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói felmentésről
26686
358/2018. (VII. 16.) KE határozat
bírói kinevezésről
26686
94/2018. (VII. 16.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
26686
Magyar Közlöny - 2018/110
2018. július 12.
2018. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
26664
2018. évi XXV. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26670
2018. évi XXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
26672
16/2018. (VII. 12.) AM rendelet
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről
26674
Magyar Közlöny - 2018/109
2018. július 11.
126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet
az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
26645
312/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26646
313/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26646
314/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26647
315/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26647
316/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
317/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26648
318/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26649
319/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26649
320/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26650
321/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26650
322/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26651
323/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26651
324/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26652
325/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26652
326/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26653
327/2018. (VII. 11.) KE határozat
határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
26653
328/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26654
329/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26654
330/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26655
331/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26655
332/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26656
333/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26656
334/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26657
335/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26657
336/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26658
337/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26658
338/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
26659
339/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26659
340/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
26660
341/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
26660
342/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
26661
343/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
26661
344/2018. (VII. 11.) KE határozat
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
26662
Magyar Közlöny - 2018/108
2018. július 10.
121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
26620
122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26624
123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26628
124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
26629
125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
26630
10/2018. (VII. 10.) HM rendelet
az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról
26634
1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
26635
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről
26635
1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
26636
1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről
26638
1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
26639
1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről
26640
Magyar Közlöny - 2018/107
2018. július 9.
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 8. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 7. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 6. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 5. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 4. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 3. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/107 - 2. rész
2018. július 9.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
15/2018. (VII. 9.) AM rendelet
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról
9168
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
9177
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
9184
22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
9200
9/2018. (VII. 9.) AB határozat
az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről
26599
308/2018. (VII. 9.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
26614
309/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
310/2018. (VII. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
26615
311/2018. (VII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26616
1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat
a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről
26616
Magyar Közlöny - 2018/106
2018. július 5.
2018. évi XXI. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
9124
2018. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
9131
2018. évi XXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9135
19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
9141
4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet
az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9142
7/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
9147
8/2018. (VII. 5.) AB határozat
a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9156
1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat
a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról
9164
Magyar Közlöny - 2018/105
2018. július 4.
120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
9045
17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
9046
18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9051
20/2018. (VII. 4.) IM rendelet
a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
9052
21/2018. (VII. 4.) IM rendelet
az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9054
1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről
9102
1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról
9102
1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
9103
1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról
9103
1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról
9105
1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az >>Amber
9108
1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről
9110
1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9112
1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
9114
1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról
9119
1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
9119
1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat
a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről
9120
92/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
9121
93/2018. (VII. 4.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
9121
Magyar Közlöny - 2018/104
2018. július 3.
25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
8942
26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet
500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
8944
10/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8945
11/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8963
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
8981
13/2018. (VII. 3.) AM rendelet
a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9004
14/2018. (VII. 3.) AM rendelet
az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
9024
22/2018. (VII. 3.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
9040
16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
9040
12/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
13/2018. (VII. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
9041
14/2018. (VII. 3.) OGY határozat
burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9042
Magyar Közlöny - 2018/103
2018. július 2.
115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8916
116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről
8916
117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8917
118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8922
119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8923
1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
8931
1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
8933
1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
8933
1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
8934
1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
8937
90/2018. (VII. 2.) ME határozat
a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
8939
91/2018. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8940
Magyar Közlöny - 2018/102
2018. július 2.
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 4. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 3. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/102 - 2. rész
2018. július 2.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XIV. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
5163
2018. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
7932
2018. évi XVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
8260
2018. évi XVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8848
2018. évi XVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8858
2018. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
8867
2018. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
8878
9/2018. (VII. 2.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8900
287/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói felmentésről
8907
288/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
289/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8907
290/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
291/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
292/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8908
293/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
294/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
295/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8909
296/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
297/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
298/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8910
299/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
300/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
301/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8911
302/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
303/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
304/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8912
305/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
306/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
307/2018. (VII. 2.) KE határozat
bírói kinevezésről
8913
Magyar Közlöny - 2018/101
2018. június 29.
2018. évi VII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5138
2018. évi VIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5140
2018. évi IX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5142
2018. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
5144
2018. évi XI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
5146
2018. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
5149
2018. évi XIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
5151
3/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról
5153
4/2018. (VI. 29.) PM rendelet
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
5154
5/2018. (VI. 29.) PM rendelet
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
5157
Magyar Közlöny - 2018/100
2018. június 29.
 
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)
5106
Magyar Közlöny - 2018/99
2018. június 29.
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/99 - 2. rész
2018. június 29.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4838
24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet
a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4840
5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4842
8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
5000
20/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról
5063
21/2018. (VI. 29.) BM rendelet
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
5071
9/2018. (VI. 29.) HM rendelet
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról
5079
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
5100
2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
5102
Magyar Közlöny - 2018/98
2018. június 28.
18/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
4722
19/2018. (VI. 28.) BM rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
4732
15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4733
18/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról
4826
19/2018. (VI. 28.) IM rendelet
a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről
4828
Köf.5010/2018/3. számú határoz
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4830
Magyar Közlöny - 2018/97
2018. június 28.
 
Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)
4714
2018. évi VI. törvény
egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
4717
Magyar Közlöny - 2018/96
2018. június 27.
22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról
4664
17/2018. (VI. 27.) IM rendelet
egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
4676
2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet
a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről
4698
6/2018. (VI. 27.) AB határozat
alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
4699
89/2018. (VI. 27.) ME határozat
az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről
4712
Magyar Közlöny - 2018/95
2018. június 26.
114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet
a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4522
7/2018. (VI. 26.) AM rendelet
az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4654
14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról
4657
286/2018. (VI. 26.) KE határozat
magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról
4661
Magyar Közlöny - 2018/94
2018. június 25.
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
4510
Magyar Közlöny - 2018/93
2018. június 25.
108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
4480
109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4483
110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról
4488
111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4498
112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4499
113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4501
1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
4502
1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
4504
1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról
4504
1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
4505
1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
4507
Magyar Közlöny - 2018/92
2018. június 22.
1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról
4472
1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról
4472
1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat
a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról
4473
82/2018. (VI. 22.) ME határozat
kormánymegbízottak kinevezéséről
4474
83/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4474
84/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4475
85/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
4475
86/2018. (VI. 22.) ME határozat
helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról
4476
87/2018. (VI. 22.) ME határozat
a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4477
88/2018. (VI. 22.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4477
Magyar Közlöny - 2018/91
2018. június 22.
2/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
4392
3/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
4394
4/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
4398
5/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
4399
6/2018. (VI. 22.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
4402
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
4409
16/2018. (VI. 22.) IM rendelet
egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4454
285/2018. (VI. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4470
Magyar Közlöny - 2018/90
2018. június 21.
19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról
4364
20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4366
21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet
a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4367
2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
4369
1/2018. (VI. 21.) AM rendelet
az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
4381
7/2018. (VI. 21.) HM rendelet
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
4388
1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat
Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről
4389
Magyar Közlöny - 2018/89
2018. június 20.
284/2018. (VI. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
4358
1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
4359
1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról
4361
80/2018. (VI. 20.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
4362
81/2018. (VI. 20.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről
4362
Magyar Közlöny - 2018/88
2018. június 18.
64/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok felmentéséről
4350
65/2018. (VI. 18.) ME határozat
helyettes államtitkárok kinevezéséről
4350
66/2018. (VI. 18.) ME határozat